Cao Tentoonstellingsbedrijven

CLC-VECTA, FNV Bouw en CNV Vakmensen zetten zich in voor goede arbeidsvoorwaarden en gezonde & veilige werkomstandigheden in de Tentoonstellingsbranche.

Update verlenging Cao Tentoonstellingsbedrijven

We informeren je graag over de stappen die sociale partners op dit moment nemen om tot een nieuwe cao te komen en wat deze 'cao-loze' periode voor je betekent.

Cao Tentoonstellingsbedrijven 2015-2017

In de Cao Tentoonstellingsbedrijven maken sociale partners afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de tentoonstellingsbranche. Lees meer
 

RI&E en Arbocatalogus

De Risico-inventarisatie & -evaluatie helpt je de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. De Arbocatalogus helpt je vervolgens met oplossingen. Toetsing door een deskundige is door de erkenning van de RI&E niet meer nodig (bij minder dan 25 werknemers).

Pensioenfonds Meubel & Hout

Onderdeel van de Cao Tentoonstellingsbedrijven is de verplichte pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, in het kort pensioenfonds Meubel.

Collectieve verzekeringen

Een collectieve WGA-gat en Ongevallenverzekering, en de daarbij behorende polisvoorwaarden, maken onderdeel uit van de Cao Tentoonstellingsbedrijven.

Salarisschalen, loongebouw & vergoedingen

De salarisschalen, het loongebouw en de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals ze gelden per 1 juli 2017 voor de Tentoonstellingsbranche vind je hier.

Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Tentoonstellingsbedrijven betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

SNTB

De Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven controleert of de Cao TTB correct wordt nageleefd door alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen.

Cao Commissie

De Cao commissie, bestaande uit André Vis (Van der Veen-event engineering), Aart Bor (Hypsos) en Steven Brouns (Gielissen), sluit namens CLC-VECTA de Cao TTB af.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers