CLC-VECTA Algemene Leden Vergadering 2021

Wanneer: 9 juni 2021
Wat: CLC-VECTA Algemene Ledenvergadering
Waar: Nader te bepalen
Noteer vast in je agenda: op 9 juni vindt onze Algemene Ledenvergadering. Uiteraard hopen wij je dan weer live te kunnen ontmoeten en bij te praten over onze inspanningen, de voortgang van onze lobby en andere projecten en plannen. Daarbij is jouw mening en input belangrijk om als vereniging met elkaar de juiste keuzes te kunnen maken.

Meer informatie over de locatie, het programma en de aanmeldlink volgen nog, maar voor nu kun je alvast 9 juni vanaf 13:00 uur in je agenda zetten. 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers