CLC-VECTA Ledenraadpleging Cao TTB

Wanneer: 1 juli 2019
Wat: Cao Tentoonstellingsbedrijven 2020 en verder
Waar: N.t.b. (centrale locatie)
Met een Cao tentoonstellingsbedrijven die afloopt op 31 december 2019, is het van belang om nu al na te denken en met elkaar te bespreken over een eventuele nieuwe Cao Tentoonstellingsbedrijven. Alvorens het onderhandelingstraject met de vakbonden in te gaan, vinden we het belangrijk te horen hoe jij dat ziet; welke thema’s verdienen aandacht, wat werkt goed en wat kan beter, wat is de bandbreedte, welke prioriteiten? We nodigen je graag uit op 1 juli a.s. om daarover mee te praten.

Agenda
  • Toelichting op Cao onderhandelingen & werkwijze
  • Terugblik op (werkbaarheid van) de Cao 2018-2019
  • Actuele marktomstandigheden, uitdagingen en huidige wet/regelgeving
  • Inventariseren van thema's voor een nieuwe Cao
  • Uitwerken van de thema's en inzet per thema, prioriteiten en te bepalen bandbreedtes
Programma
09.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 12.30 uur Agenda
12.30 – 13.30 uur Afsluiten met een broodje

Kunnen we rekenen op je komst? Super! Meld je even aan, zodat we weten voor hoeveel broodjes we kunnen zorgen.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers