Week van de RI&E 2020

Wanneer: 21 tot 25 september 2020
Wat: 'De ondernemer centraal'
Waar: Nederland
De 6e Week van de RI&E vindt plaats van 21 tot en met 25 september 2020. Dit jaar is het thema ‘De ondernemer centraal’. In dezelfde periode wordt tevens een meerjarige campagne vanuit het Ministerie van SZW gestart om de bekendheid met de RI&E-plicht onder ondernemers te vergroten.
 
Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’. Veel bedrijven zijn op dit moment druk met aanpassingen in verband met de corona-maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied van veilig en gezond werken direct mee te nemen. Ondernemers kennen hun bedrijf als geen ander en weten over het algemeen goed wat er in hun organisatie speelt. Die al aanwezige kennis moet ook centraal komen te staan bij het maken van een RI&E en in de ondersteuning van ondernemers.

Op de website www.weekvanderie.nl is het activiteitenoverzicht beschikbaar, dat in de komende weken wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten.
 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers