Veel gestelde vragen

Welke evenementen kan ik allemaal verzekeren met de CLC-VECTA event verzekering?
Het soort evenement dat je kunt verzekeren is heel divers; van een (bedrijfs)feest en een publieks- of vakbeurs tot een congres, incentive, jubileum, bruiloft of festival.

Is de dekking niet al geregeld in bestaande verzekeringen?
De dekking van de CLC-VECTA event verzekering is zeer uitgebreid en op diverse punten uniek; daaronder vallen zaken als een nationale ramp en/of rouw, een aswolk of Mexicaanse / vogelgriep, aanvullende dekking voor betaalde sprekers en artiesten en insolventiedekking.

Wat kost de CLC-VECTA event verzekering?
Elk evenement en elke opdrachtgever is uniek. Dat vraagt om een passend aanbod van dekkingen en bijbehorende premie. Onze leden zijn daar graag bij van dienst.

Welke aanvullende dekkingen zijn aan te raden en wat kosten ze?
De CLC-VECTA event verzekering is geen Ongevallen- of Aansprakelijkheidsverzekering. Bij het verzekeren van het totale budget kan dit, tegen 0,5% extra bijverzekerd worden (alleen voor evenementen binnen Nederland). Datzelfde geldt voor extreme weersinvloeden.

Is het verzekerde bedrag afdoende in geval van schade?
Ja. Let wel, er wordt nooit meer uitgekeerd dan het bedrag waarover premie is betaald.

Is het ook mogelijk om maar (één of) een aantal onderdelen van een evenement te verzekeren?
Dekking van het volledige evenement heeft uiteraard de voorkeur, maar (één of) een aantal onderdelen verzekeren is mogelijk.

Kan ik het toch het gehele evenement verzekeren ook al wordt maar een (klein) deel daarvan door een CLC-VECTA lid verzorgd?
Dat kan. Leden van CLC-VECTA kunnen het totale evenement ter verzekering aanbieden, mits zij een (beperkt) deel van het evenement verzorgen.

Kan ik evenementen die plaatsvinden op/in een bijzondere locatie als een boot of vliegtuig ook verzekeren?
De basisdekking is uit te breiden voor evenementen op zogenaamde mobiele locaties, indien en voor zover ze essentieel zijn voor de doorgang van het evenement. De kosten voor deze uitbreiding bedragen 0,5 %.

Dienen er gezondheidsverklaringen te worden overlegd?
Personen tot 75 jaar vallen automatisch onder de dekking van de CLC-VECTA event verzekering. Als er voor het welslagen van het evenement personen van 75 jaar of ouder aanwezig zijn, is de dekking hiervoor te regelen door een gezondheidsverklaring te overleggen. Let wel, er geldt standaard een uitsluiting voor bestaande kwalen en gebreken.

Wat moet ik doen om een aanvraag voor de verzekering van een evenement in te dienen?
Een evenement ter dekking onder de CLC-VECTA event verzekering aanbieden kan enkel via onze zogeheten Licentiehouders (leden van CLC-VECTA). Zij melden het evenement aan en voorzien, na acceptatie, in de benodigde factuur.

Is er een overeenkomst en begroting of kostenoverzicht nodig voor het aanvragen van de verzekering?
Vooraf dient er een overeenkomst te zijn en, in grote lijnen, bekend welke kostenposten er zijn. Een (totaal)begroting dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd.

Hoe lang duurt het voor mijn aanvraag verwerkt is?
In de regel wordt elke aanvraag binnen 5 werkdagen na ontvangst van alle relevante stukken in dekking genomen.

Wat te doen bij schade?
Via onze website en in het aanvullende document ‘Wat te doen bij schade’, staat omschreven welke stappen er genomen moeten worden om voor uitkering in aanmerking te komen.

Andere vragen? Neem dan gerust contact op met je opdrachtnemer of CLC-VECTA.

Printversie

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers