Verzekeren van Artiesten

 DE VOORDELEN OP EEN RIJ
 
Wat gebeurt er als de artiest onverhoopt ziek wordt of komt te overlijden of er sprake is van slechte weersomstandigheden waardoor de locatie onbereikbaar is?
 
De voordelen van de artiesten verzekering omvatten uiteraard dekking voor deze calamiteiten, maar we zetten het graag even op een rij:
 
√     Dekking bij afgelasting evenement:
 • Overlijden of ernstige ziekte van de artiest, of met naam genoemde personen welke bepalend zijn voor het evenement
 • Familie (1e/2e graad) van de artiest komt te overlijden of wordt ernstig ziek
 • Catastrophic non-appearance: overlijden van genodigden (dekking wanneer de oorzaak van uitval meer dan 30% van de genodigden betreft)
 • Locatie niet bruikbaar vanwege calamiteiten
 • Locatie onbereikbaar door extreme weersomstandigheden/weeralarm (bij binnen evenement)
 
√     Aanvullend bij te verzekeren:
 • Apparatuur, decor, tenten en muziekinstrumenten
 • Ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Extreem weer (bij buiten evenement)
 • Terrorisme
 • Piëteit

Alle schade t.g.v. faillissement van partijen zijn uitgesloten. Tevens is alle gevolgschade m.b.t. epidemieën/pandemieën uitgesloten.
 

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de Allianz verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden en mantelovereenkomst. De verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers