Verzekeren van beurzen

Als organisator van een beurs is het mogelijk zowel de beurs als de individuele exposanten te verzekeren tegen uiteenlopende calamiteiten die doorgang van de beurs(deelname) belemmeren. Hoe werkt het:

Je meldt als organisator de beurs aan bij de CLC-VECTA event verzekering. Vermeld daarbij de naam, de plaats/locatie en de datum (inclusief tijden) van de beurs en jouw gegevens als organisator van de beurs. Na aanmelding ontvang je een certificaatnummer.
 

Je dient als organisator lid te zijn van CLC-VECTA én in het bezit van een geldige Licentie voor de CLC-VECTA event verzekering

Iedere individuele exposant die gebruik wil maken van de CLC-VECTA event verzekering meld je, evenals wijzigingen, aan bij We Insure. Zorg daarbij voor de naam, adresgegevens, de te verzekeren som en een verwijzing naar het certificaatnummer.

Het aanmelden van exposanten op een voor hun beursdeelname op een dossier door jou als organisator, kan vanaf 2 jaar en tot 5 werkdagen voor aanvang van de beurs. Het moment van openstelling voor bezoekers geldt als peildatum.

Indien aanmeldingen of wijzigingen hebben plaatsgevonden, ontvang je maandelijks een factuur over de totale premie en kosten voor de CLC-VECTA event verzekering. De definitieve afrekening vindt plaats na de sluitingstermijn voor aanmeldingen.

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.
 
De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.
 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers