Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Verzekeren van evenementen & artiesten

De CLC-VECTA event verzekering omvat een uitgebreide dekking voor evenementen en artiestenboekingen. We zetten de voordelen graag voor je op een rij:
 
√     Dekking bij afgelasting evenement
 • wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
 • ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
 • ten gevolge van pandemieën/epidemieën* (bijv. Mexicaanse- of vogelgriep)                                    *Voor het afsluiten van de CLC-VECTA event verzekering voor toekomstige evenementen is dekking ten aanzien van de gevolgen van COVID-19 volledig uitgesloten.
 • wegens onbereikbaarheid van locatie als gevolg van extreme weersomstandigheden (weeralarm)
 • indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand 
√     Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting

√     20 % aanvullende dekking
 • bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten
  er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd
√     Insolventiedekking
 • schade die ontstaat indien betalingen door de opdrachtgever aan het CLC-VECTA lid in gevaar komen als gevolg van financiële problemen van het CLC-VECTA lid
√     Dekking van het totale budget
 • denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc.
√    Recettedekking
 • Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
  Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.
√     Aanvullend bij te verzekeren
 • Ongevallen- en aansprakelijkheid*
  * mogelijk bij het verzekeren van het totale budget en voor evenementen tot 500
    genodigden (daarboven op aanvraag) die plaatsvinden in Nederland.
 • Extreem weer dekking voor buitenevenementen
 • Mobiele locaties (boot, vliegtuig, trein)
 • Apparatuur/decor/muziekinstrumenten (gehuurde zaken of eigendom)

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.
 
De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers