Wat te doen bij schade

Indien er sprake is van een calamiteit die kan leiden tot een uitkering door verzekeraars van geleden schade, dienen de volgende stappen te worden genomen:

Melding maken van de gebeurtenis bij het CLC-VECTA lid
  • zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur
  • de melding dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan
Een verzoek tot uitkering indienen ondersteund met
  • schriftelijke en ondertekende verklaring, inclusief bewijsstukken*, omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de geleden schade
  • bewijzen van tijdige / vooruit gedane betalingen
  • bewijs van het verschuldigd zijn van kosten verband houdend met annulering of verplaatsing
Aanvullende documentatie toevoegen
  • kopie van de opdracht(bevestiging)

Vanzelfsprekend geldt de verplichting dat CLC-VECTA en het betrokken lid naar waarheid wordt geïnformeerd over de gebeurtenis en de geleden schade en zo spoedig mogelijk alle gevraagde en/of van belang zijnde gegevens te verstrekken.

De schaderegeling

  • uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden toegestuurd
  • bericht omtrent afhandeling vindt plaats via het CLC-VECTA lid
  • eventuele vergoedingen van schade vinden ook plaats via het CLC-VECTA lid
* In geval van ziekte een medische verklaring, een rouwcirculaire bij overlijden, een vaststellingsrapportage van KNMI / MeteoConsult bij extreme weersinvloeden, etc.

Printversie

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers