Algemene voorwaarden & overeenkomsten vs. overmacht

Op 5 maart heeft CLC-VECTA een memo gepubliceerd om voor onze leden inzichtelijk te maken hoe zij in de meest voorkomende situaties om kunnen gaan met (dreigende) annuleringen van overeenkomsten (bij beurzen, locatiehuur, leveringen, et cetera) vanwege het COVID-19 virus. In het Memo is ook toegelicht wat de uitwerking van een eventuele overmachtsituatie zou zijn, waarbij is uitgegaan van de toepasselijke algemene voorwaarden van CLC-VECTA voor tentoonstellingsbedrijven.

Sindsdien is het Corona-virus verklaard tot een pandemie en heeft het kabinet diverse overheidsmaatregelen getroffen, waaronder de maatregelen per 16 maart 2020. Deze ontwikkelingen zijn reden voor wijzigingen en een aanvullend advies.

Disclaimer:
De analyses en conclusies in dit advies van DVAN Advocaten is gebaseerd op aannames en veronderstellingen om het bereik van het advies zo breed mogelijk te houden. Die aannames zijn onder meer gebaseerd op een juist gebruik van de door CLC-VECTA beschikbaar gestelde algemene voorwaarden. Als in een individueel geval sprake is van bijzondere omstandigheden of bij twijfel over de gang van zaken, is het raadzaam om nader juridisch advies in te winnen. Dat is onder meer het geval als bijvoorbeeld de exposant (andere) inkoopvoorwaarden heeft gebruikt of als de algemene voorwaarden van CLC-VECTA niet (juist) van toepassing zijn verklaard of (tijdig) ter hand zijn gesteld.
 
Voor een persoonlijk advies of maatwerk kunt u contact opnemen met Valerie Kruijtzer en Vincent van den Bos van DVAN Advocaten.
 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers