Lobby in de EU

In de EU worden veel regels vastgesteld en maatregelen genomen die het ondernemingsklimaat in Nederland bepalen. MKB-Nederland heeft daarom in samenwerking met diverse aangesloten brancheorganisaties, waaronder CLC-VECTA, De Europese lobbyagenda MKB voor 2018-2019 opgesteld. Deze lobby-agenda bevat een reeks knelpunten waar het mkb tegenaan loopt, waaronder:

  Vermindering van de administratieve lasten
  Vrij verkeer op de Europese arbeidsmarkt
  Makkelijker uitvoering van de btw-regels

MKB-Nederland roept, namens o.a. CLC-VECTA, de Europese instellingen - Parlement, Raad en Commissie - op om de knelpunten met prioriteit aan te pakken.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers