Financiële steun

Op 23 maart heeft de Europese Commissie besluiten genomen met het oog op de situatie in Oekraïne:
  • Het staatsteunkader van de EU is tijdelijk verruimd, zodat lidstaten meer mogelijkheden hebben om bedrijven te steunen ('Temporary Crisis Framework')
  • Er is een herstelfonds van 3,4 mrd euro aangekondigd ter ondersteuning van lidstaten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
Temporary Crisis Framework to support the economy in context of Russia’s invasion of Ukraine
Door een versoepeling van de staatssteunregels moet het voor overheden makkelijker worden om staatssteun te verlenen aan sectoren en bedrijven die zijn getroffen door het conflict. Onderdeel van het crisisraamwerk is dat bedrijven die door de crisis, sancties of tegensancties getroffen worden tot €400.000 aan steun kunnen ontvangen. Steun voor bedrijven in de agrarische sector, visserij en de aquacultuur is beperkt tot €35.000. Daarnaast kunnen overheden zorg dragen voor voldoende liquiditeit voor bedrijven door middel van garanties op leningen en het subsidiëren van rente op zowel private als publieke leningen.

Ten slotte kunnen (met name energie-intensieve) bedrijven gecompenseerd worden voor de hoge gas- en elektriciteitsprijzen tot een maximum van 30% van de in aanmerking komende kosten, met een limiet van €2 miljoen. Bij verdere verliezen kan steun aan bedrijven worden verleend tot €25 miljoen voor energie-intensieve bedrijven en tot €50 miljoen voor bedrijven die actief zijn in specifieke sectoren zoals de metaal-, glas- of chemiesector.

De Europese Commissie heeft een persbericht en aanvullende communicatie gepubliceerd.
 
Hulp vanuit de EU om lidstaten te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen
Het herstelfonds van €3,4 miljard moet lidstaten gaan ondersteunen bij het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het geld is bedoeld voor investeringen in huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en zorg voor kinderen. Lidstaten worden gevraagd om maatregelen te nemen die het voor vluchtelingen mogelijk maken om snel aan het werk te gaan en om zich te laten (om)scholen. Werkgelegenheidsdiensten van lidstaten in het bijzonder worden genoemd als intermediair op de arbeidsmarkt. Ook zijn er op dit gebied initiatieven van de Commissie met betrekking tot erkenning van beroepskwalificaties uit Oekraïne.

Ok hierover zijn een persbericht en de volledige communicatie van de Europese Commissie beschikbaar.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers