Beurzen Monitor 2020

terug naar zoekresultaten

Uitgebreide rapportage over vak- en publieksbeurzen in Nederland

Plaatsingsdatum: 14-7-2020
Auteur: Respons
Bron: Respons

Samenvatting

In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen en een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector. De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met, en onder auspiciën, van CLC-VECTA. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden.
 
Onderstaand tref je het uitgegeven persbericht aan over de Beurzen Monitor 2020.

Vak- en publieksbeurzen dragen in 2019 € 4 miljard bij aan Nederlandse economie


2020 wordt een rampjaar, maar met een groei van de (directe) bestedingen van exposanten naar bijna €400 miljoen (+8%) kende de Nederlandse beurzensector in 2019 een uitstekend jaar. Uit de jaarlijkse branchecijfers, die door adviesbureau Respons in opdracht van CLC-VECTA worden opgesteld, komt naar voren dat vooral de vakbeurzen goed in de lift zaten en na jaren van stagnatie en zelfs daling, de aantallen beurzen (+11%), bezoekers (+10%) en exposanten (+5%) zag stijgen. Exposerende bedrijven op vakbeurzen zorgden zelfs voor meer dan 20% omzetgroei in 2019. De gegevens onderstrepen het belang om te investeren in een spoedig herstel van de sector.
 
Facts and figures beurzenmarkt in Nederland 2016-2019
 
                                                                 2017                          2018                        
2019  
                   
Aantal beurzen
 
537 560 544
Aantal bezoeken
 
6.269.156 6.196.379 5.833.303
Gem. aantal bezoeken per beurs
 
11.674 11.065 10.723
Aantal exposanten
 
101.780 107.368 99.562
Tot. verhuurde oppervlakte (m2)
 
3.150.063 3.131.919 3.160.830
Uitgaven bezoekers 1)
 
345 353 424
Bruto mediumbestedingen 1) 2)
 
374 368 398
Aantal organisatoren
 
270 282 287
Aantal accommodaties
 
153 163 165
 

1) In miljoenen €, excl. BT
2) Netto verhuurde meters x bruto m2 prijzen excl. BTW
 
Het aantal en de omvang van publieksbeurzen zijn gedaald, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de afname in frequentie van beurzen. Ten opzichte van 2018 is het aantal publieksbeurzen daardoor teruggelopen van 401 naar 361 en zijn de mediumbestedingen met 13% afgenomen.
 
Nederlandse beurzensector goed voor € 4 miljard
De mediumbestedingen vormen het bedrag dat exposanten hebben uitgegeven aan de huur van expositieruimte. De totale bestedingen aan beurzen liggen echter vele malen hoger. Naast vierkante meters bestaan de kosten van beursdeelname voor exposanten immers ook uit standbouw, standinrichting, transport, catering, personeel, entertainment, etc. Ook bezoekers geven het nodige uit aan beurzen, zoals entreegelden en cateringuitgaven op de beursvloer. Bij elkaar zijn dit de directe uitgaven en Respons heeft berekend dat de directe uitgaven van exposanten en bezoekers tijdens en op beurzen in 2019 op ruim €1,7 miljard uitkwamen en dat de sector daarmee 24.000 banen creëert. Naast de directe bestedingen zorgen beurzen ook nog voor indirecte- en uitstralingsbestedingen. Een voorzichtige schatting is dat de totale beurzensector direct en indirect tenminste € 4 miljard bijdraagt aan de nationale economie. De economische betekenis van vak- en publieksbeurzen is daarmee groot.
 
Sector loopt zware averij op door Covid-19
De verwachtingen voor de beurzensector waren aan het begin van dit jaar nog hooggespannen. Het coronavirus heeft deze verwachtingen echter ernstig verstoord. Voor vele organisatoren, accommodaties en toeleveranciers is de omzet vanaf begin maart tot nul gereduceerd. Ondanks de hoop dat beurzen vanaf dit najaar weer langzaam van start gaan, wordt er nu al rekening mee gehouden dat de sector in totaal 80% van haar omzet zal verliezen en dreigen er 20.000 banen verloren te gaan.
 
Het is volgens CLC-VECTA directeur Riemer Rijpkema dan ook van groot belang dat de beurzensector zo snel mogelijk weer rendabel kan gaan organiseren, ‘niet alleen vanwege het economisch belang van de sector zelf, maar ook omdat beurzen een belangrijke aanjager voor overige delen van de economie zijn en omzet en werkgelegenheid bij exposanten creëren’.
 
Beurzen Monitor
In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen en een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector. De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van CLC-VECTA. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie vanaf volgende week kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden via www.clcvecta.nl.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers