Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Bijdrage wereldwijde Tentoonstellingsbranche aan duurzame ontwikkelingsdoelen (juni 2019)

terug naar zoekresultaten

Uitgebreide rapportage over de wereldwijde bijdrage van de Tentoonstellingsbranche aan duurzame ontwikkelingsdoelen

Plaatsingsdatum: 10-6-2019
Auteur: Greenview
Bron: UFI & Greenview

Samenvatting

Greenview heeft in kaart gebracht hoe de wereldwijde Tentoonstellingsbranche bijdraagt aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Er is een eerste inventarisatie gemaakt van initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de SDG’s. De drie grootste internationale organisatoren hebben een bijdrage gedeeld en ook de RAI heeft dat als Nederlandse inzender gedaan. Opgeroepen wordt om meer en nieuwe initiatieven te delen en zo te inspireren en een beter beeld te krijgen van de bijdrage van de branche aan deze VN-doelen.

Kennisdocument

Het totale rapport van Greenview is hier te downloaden.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers