Een blik op de Nederlandse zakelijke eventmarkt

terug naar zoekresultaten

Onderzoek naar marktgegevens van de nationale zakelijke eventmarkt

Plaatsingsdatum: 07-1-2004
Auteur: Projectgroep Congres- en Beursmanagement
Bron: Eventplatform

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in marktgegevens op het gebied van de nationale zakelijke eventmarkt door middel van een analyse van bestaande rapporten en onderzoeksdata.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de omzet in de Nederlandse toeristische en recreatieve sector in 2002 ten opzichte van 2000 is gestegen. Een zakelijke bezoeker geeft per dag bijna drie keer zoveel uit als een niet-zakelijke bezoeker. In 2002 was het totaal aantal banen in de sector (toerisme, recreatie en zakelijk reisverkeer) 450.000. De vier grootste beurscomplexen, te weten MECC Maastricht, Amsterdam RAI, Ahoy’ Rotterdam en Jaarbeurs Utrecht zorgen totaal voor 14.450 banen. De meerderheid van de vakbeurzen worden jaarlijks of tweejaarlijks georganiseerd, bij publieksbeurzen is dit jaarlijks of twee keer per jaar. De pieken van vakbeurzen liggen in de maanden april en september, terwijl de drukste maand voor publieksbeurzen februari is. Ongeveer
81% van de externe bijeenkomsten duurt niet langer dan één dag.

In 2001 zijn de bestedingen door zakelijke verblijfsbezoekers in Nederland met circa € 79 miljoen gestegen ten opzichte van 1999. Daarbij zijn in beide jaren de percentages van de overnachtingen gelijk (98%), terwijl in 2001 de overnachtingen in pensions en jeugdherbergen niet zijn mee gerekend. Het budget voor de totale markt voor zakelijke bedrijfsevenementen (voor bedrijven met honderd of meer werknemers) is geschat op ruim € 716 miljoen in 2002. Het budget voor de totale markt voor personeelsevenementen (voor bedrijven met honderd of meer werknemers) is geschat op ruim € 192 miljoen in 2002. Deze twee getallen zijn echter niet op dezelfde wijze berekend en een vergelijking maken is dan ook niet reëel. Het budget voor de totale markt in 2002 komt daarmee op € 908 miljoen.

Het totaal aantal beursbezoekers in 2001 bedroeg € 9,8 miljoen. Gemiddeld trekt een beurs in Nederland ruim 18.000 bezoekers. Nederlandse beurzen telden in 2001 bijna 86.000 exposanten. Op een Nederlandse beurs staan gemiddeld 162 exposanten.

Daarnaast bevat het rapport onderzoeksdata en cijfers over deelname aan beurzen en tentoonstellingen, beursdeelname Nederlandse bedrijfsleven in Nederland naar bedrijfsgrootte en naar branche, omvang van de doelgroep, beursbestedingen door het Nederlandse bedrijfsleven in Nederland en uitstralingsbestedingen in Nederland.

De gegevens over de werkgelegenheid zijn niet eenduidig, omdat niet exact te achterhalen is hoeveel manuren er onder één FTE worden gerekend. Daarnaast komt in de conclusies naar voren dat over het aantal beurzen en tentoonstellingen de meeste gegevens gevonden zijn. Wat andere bijeenkomsten betreft worden productpresentaties, externe en interne ontvangsten het meest georganiseerd. Over het aantal bijeenkomsten binnen de nationale zakelijke eventsector is te weinig te vinden, om een duidelijk beeld te kunnen geven van de totale markt.

Over de duur van bijeenkomsten zijn alleen gegevens gevonden over externe bijeenkomsten en congressen. Er wordt gesteld dat meer dan de helft van alle bijeenkomsten de contractvorm heeft van een vergaderarrangement. Bij uitstralingsbestedingen wordt gesproken over de uitstralingsbestedingen van internationale zakenreizigers. De belangrijkste gegevens die bekend zijn, zijn de gegevens over de bestedingen van zakelijke verblijfsbezoekers in Nederland.

Volgens de NIDAP wordt het grootste budget per bezoeker beschikbaar gesteld bij zakelijke evenementen voor de bezoekers van congressen en symposia. Wat betreft de budgetten van bedrijven voor evenementen, zijn de gemiddelde budgetten per bedrijf voor zakelijke evenementen hoger dan voor personeelsevenementen. Hetzelfde geldt voor de totale markt van zakelijke evenementen en personeelsevenementen. Geconcludeerd is dat dit gelijk is aan de totale gebudgetteerde potentiële marktomzet.

Publieksbeurzen trekken beduidend meer bezoekers aan dan vakbeurzen. Opmerkelijk is wel dat het aantal exposanten op een publieksbeurs lager ligt dan op een vakbeurs. In de V5- en Veta-locaties is een daling waar te nemen in het aantal bezoekers van een vakbeurs. Bij de overige locaties daarentegen is een daling in het aantal bezoekers van een publieksbeurs te zien. Gespecialiseerde accommodaties hebben gemiddeld de hoogste bezettingsgraden, dit ten opzichte van restaurants en hotels die in de categorieën, zaalbezetting, stoelbezetting en stoelbezetting per bijeenkomst, lagere aantallen realiseren. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant worden de meeste vakbeurzen gehouden. Publieksbeurzen daarentegen worden voornamelijk in Zuid-Holland en Noord-Brabant georganiseerd. Dit is echter niet volledig te wijden aan de verdeling van het aantal locaties per provincie. Utrecht staat namelijk niet in de ‘top 3’ qua aantal locaties in de provincie. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant staan wel in de ‘top 3’. Het overgrote deel van de bijeenkomsten in Nederland is van nationale aard.

Een andere belangrijke conclusie is dat het overgrote deel van het totaal verhuurde beursoppervlakte in Nederland is verhuurd in V5-locaties. Daarnaast is geconcludeerd dat een vakbeurs, gehouden in een V5-locatie, gemiddeld bijna 3 keer zo groot is als een vakbeurs gehouden in een Veta-locatie en 2,5 keer zo groot als een vakbeurs in de overige locaties.

Kennisdocument

Klik hier om de volledige rapportage te downloaden

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers