Euro Fair Statistics 2018

terug naar zoekresultaten

Certified Key Figures of Exhibitions in Europe

Plaatsingsdatum: 21-10-2019
Auteur: UFI, The Global Association of the Exhibition Industry
Bron: UFI, The Global Association of the Exhibition Industry

Samenvatting

De Euro Fair Statistics bevat gecertificeerde cijfers van beurzen in Europa. Samengesteld door UFI, de wereldwijde vereniging van de tentoonstellingsindustrie, die de cijfers verzameld heeft van 14 officiële nationale instanties (waaronder CLC-VECTA). Het betreft hier cijfers m.b.t. aantal organisatoren en exposanten, bezoekersaantallen en verhuurde oppervlakten, waarbij onderscheid is gemaakt tussen vak- en publieksbeurzen en de industrie waar deze betrekking op hadden. Tevens is er een uitsplitsing naar plaats en beurstitel opgenomen. Deze editie bevat de officiële cijfers van 2.673 beurzen welke hebben plaatsgevonden in 2018 in 24 landen.

Kennisdocument

UFI publiceert Euro Fair Statistics 2018 met beurscijfers van 24 Europese landen

De meest recente editie van het Euro Fair Stastics rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd door UFI, the Global Association of the Exhibition Industry, biedt cijfers over de Europese beurzensector. Op basis van de data van 14 nationale instanties, waaronder CLC-VECTA, bevat deze editie de officiële cijfers van 2.673 beurzen welke hebben plaatsgevonden in 2018 in 24 landen.

Met een totaal van 28 miljoen verhuurde vierkante meters in 2018, laat het rapport een lichte stijging zien ten opzichte van 2016. Daarnaast blijkt uit het rapport een stijging van 7% in het totaal aantal beurzen.

Kai Hattendorf, Managing Director UFI: "We zijn verheugd om deze grote hoeveelheid aan data afkomstig van 14 instanties, die het certificatieproces beheren, aan te kunnen bieden. Deze gegevens vertegenwoordigen de meerderheid van de Europese beurzenmarkt en omvatten 355 beurzen die UFI's 'UFI Approved Event' titel hebben verdiend."

De beurzen die in dit rapport zijn opgenomen, trokken 735.508 exposerende bedrijven in 2018 en registreerde een totaal aantal van 75,4 miljoen bezoekers. 38% van de beurzen richtte zich op vakbezoekers en 31% op het openbare publiek, 31% richtte zich op beide doelgroepen.

Rapport downloaden
Het Euro Fair Stastics 2018 rapport is als digitale pdf-versie gratis te downloaden via de website van UFI www.ufi.org/research.

Het Euro Fair Stastics 2018 rapport bevat gegevens die zijn verzameld door de volgende organisaties: AEFI (Italië), AFE (Spanje), ATFEO (Finland), BDO & Associates (Portugal), CENTREX (Centraal Oost Europa), CLC-VECTA (Nederland), EXPO EVENT Swiss LiveCom Association (Zwitserland), FEBELUX (België & Luxemburg), FKM (Duitsland), FKM Austria (Oostenrijk), SFC (Zweden), UNIMEV-OJS (Frankrijk), RUEF (Rusland) and UCCET (Turkije).

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers