Onderzoek naar het verbeteren van kostenflexibiliteit van standbouwbedrijven

terug naar zoekresultaten

Welke keuzes kan een ondernemer maken met betrekking tot vaste en variabele kosten.

Plaatsingsdatum: 20-9-2021
Auteur: Damian van Minkelen
Bron: CLC-VECTA

Standbouwbedrijven hebben tijdens de Coronacrisis vaak te maken gekregen met groot omzetverlies. Het is hierdoor van belang te kijken naar de kostenstructuur (verhouding vast en variabel kosten) om in de toekomst flexibeler te zijn en daardoor de kans op discontinuïteit te verkleinen bij een crisis zoals de COVID-19 pandemie. Voor CLC-VECTA is daarom onderzocht welke keuzes een ondernemer kan maken met betrekking tot vaste en variabele kosten.
Om de flexibiliteit van de onderneming te verbeteren met betrekking tot de kosten worden kortgezegd de volgende aanbevelingen gegeven:
 
1. Personeel
Personeelskosten kunnen flexibeler worden door gebruik te maken van uitzendkrachten, oproepkrachten en eventueel inhuren van extern
personeel of zzp’ers.

2. 
Bedrijfsmiddelen
Door het huren of leasen van bedrijfsmiddelen die weinig worden gebruikt kan er worden bespaard op kosten.

3. Huisvestingskosten
Door het opnemen van een pandemieclausule bij het afsluiten van een verlenging of volgend huurcontract bestaat er dan de mogelijkheid om het contract tussentijds te beëindigen of een huurkorting te krijgen.

4. 
Verzekerings- en inkoopkosten
Controleer eens per jaar de verzekeringen. Door het wijzigen en/of stopzetten van verzekeringen en dekkingen, kunnen onnodige kosten worden bespaard. Inkoop van materialen kunnen periodiek worden gecontroleerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  

5. 
Uitbesteding afdelingen
Zaken die worden uitgevoerd buiten de kerntaken van de onderneming kunnen worden uitbesteed. Vaste of flexibele contracten kunnen worden aangepast worden bij een omzetdaling.

6. Gas, water en licht
Vergelijk jaarlijkse deze kosten voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
 
Bekijk hier de samenvatting van het onderzoek.
Bekijk hier de volledige versie van onderzoek.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers