RAI Insights: the exhibitor’s customer journey

terug naar zoekresultaten

Onderzoek naar de customer journey van exposanten

Plaatsingsdatum: 22-11-2018
Auteur: RAI Amsterdam
Bron: RAI Amsterdam

Samenvatting
Hoe kun je ervoor zorgen dat je het maximale haalt uit een beursdeelname? RAI Amsterdam onderzocht de customer journey van exposanten en geeft tips voor elke fase van deze klantreis in het tweede RAI Insights rapport in de customer journey triologie. Met deze kennis vergroot je de impact van jouw merk tijdens evenementen.

Onderstaand tref je het uitgegeven persbericht aan over het RAI Insights rapport.

Kennisdocument
RAI Insights: Onderzoek naar de customer journey van exposanten
Exposanten zijn de drijvende kracht achter elke beurs. De wijze van deelname, hun aanbod en effectiviteit bepalen in belangrijke mate de klanttevredenheid van de bezoeker en het succes van het evenement. Toch is het voor exposanten vaak een uitdaging om op al deze fronten te excelleren. Voor de meeste beursdeelnemers is het een activiteit die zij een of enkele malen per jaar ondernemen, waardoor ervaring langzaam wordt opgebouwd. Tegelijkertijd verandert de markt en de techniek snel en is het belangrijk om hier gebruik van te maken. Organisatoren die een onderscheidend evenement willen neerzetten, zijn er daarom bij gebaat hun exposanten zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Het onderzoek
RAI Amsterdam voerde het onderzoek uit in samenwerking met het bedrijf Unplugged (onderdeel van Makerstreet.) De customer journey van exposanten is in kaart gebracht met de input van RAI-evenementspecialisten, aangevuld door observaties en interviews met exposanten uit binnen- en buitenland. Vervolgens zijn de verwachtingen van exposanten in de verschillende fasen onderzocht. Op basis daarvan is per fase advies gegeven om nog meer ROI te halen uit de beursdeelname.

Belangrijke inzichten
De vijf fasen in de klantreis van een exposant zijn:
                • Oriëntatie: nemen we deel aan een beurs, met welke doelstellingen en hoe?
                • Voorbereiding: van deelnameconcept tot uitnodigingen
                • Tot aan de beurs: het fysieke vervoer en de opbouw
                • Tijdens de beurs: ontmoetingen, fysiek en digitaal
                • Na de beurs: een goede follow-up van de contacten en meten van resultaten

Per fase bevat het rapport specifieke tips voor exposanten. Daarnaast vallen een paar universele zaken op. Bijvoorbeeld dat het voortdurend nodig is om een evenwicht te vinden tussen de (urgente) praktische zaken en de strategische zaken, die minder urgent lijken maar minstens zoveel impact hebben op het succes van de deelname. Daarnaast zijn alle exposanten op zoek naar ROI, maar blijkt die vaak moeilijk te meten. Door vooraf duidelijke KPI’s af te spreken en de backoffice goed in te richten, is het makkelijker om te bepalen of een evenement de inspanning waard was. Ook een belangrijk inzicht: veel exposanten denken nog in termen van een ‘stand’ maar het organiseren of participeren in andere vormen of extra activiteiten, ook online, biedt vaak veel meerwaarde.

Download het rapport
De customer journey van exposanten kan gebruikt worden om de beursdeelname te optimaliseren. Je kunt het rapport hier downloaden.

Eerdere RAI Insights trendrapporten hadden als onderwerp: Generation X & YConnected SocietyFuture-proof eventsen Zonder wrijving geen glans.

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers