Verzekeren van Beurzen

Als organisator van een beurs is het mogelijk zowel de beurs als de individuele exposanten te verzekeren tegen uiteenlopende calamiteiten die doorgang van de beurs(deelname) belemmeren. Hoe werkt het:
 
- Je meldt als organisator de beurs aan bij de evenementen verzekering. Vermeld daarbij de naam, de plaats/locatie en de datum (inclusief tijden) van de beurs en jouw gegevens als organisator van de beurs. Na aanmelding ontvang je een certificaatnummer.
 
- Iedere individuele exposant die gebruik wil maken van de evenementen verzekering meldt je, evenals wijzigingen, aan bij We Insure. Zorg daarbij voor de naam, adresgegevens, de te verzekeren som en een verwijzing naar het certificaatnummer. 
 
- Het aanmelden van exposanten op een voor hun beursdeelname op een dossier door jou als organisator, kan vanaf 1 jaar voor aanvang van de beurs. Het moment van openstelling voor bezoekers geldt als peildatum.
 
Het is ook mogelijk als exposant om je beursdeelname (in het buitenland) te verzekeren, als de beurs zelf niet verzekerd is via een CLC-VECTA lid en/of de organisator. Informeer naar de mogelijkheden bij We Insure.
 
Alle schade t.g.v. faillissement van partijen zijn uitgesloten. Tevens is alle gevolgschade m.b.t. epidemieën/pandemieën uitgesloten. 

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de Allianz verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden en mantelovereenkomst. De verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers