42 procent eventbedrijven verwacht stijging budgetten in komende 6 maanden

15-3-2012

Liefst 42% van de Belgische en Nederlandse eventbedrijven verwacht dat hun omzet de komende 6 maanden terug zal stijgen. Dat blijkt uit de resultaten van de 1ste EventMonitor, een initiatief van eventplanner.be /.nl.

EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus, opdrachtgevers en toeleveranciers van evenementen. De 3-maandelijkse graadmeter geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe evolueert de eventsector? 
  • Stijgen of dalen de budgetten voor evenementen? 
  • Verwachten we de komende 6 maanden groei? 
  • Stijgt het aantal evenementen?
  • Hoe zit dat met het budget per evenement? 
  • Wat zijn de verschillen tussen België en Nederland? 

De opdrachtgevers van evenementen zijn iets minder positief dan de eventbedrijven. Daar waar 42% van de eventbedrijven een stijging verwacht, horen we slechts bij 7% van de opdrachtgevers diezelfde toon. 75% verwacht wel de budgetten te kunnen handhaven in de komende 6 maanden.

EventMonitor blikt ook terug op de marktevoluties van de afgelopen 12 maanden. 31% van de opdrachtgevers zag in die periode de budgetten voor events inkrimpen. Toch geeft 39% van de eventbedrijven aan dat hun omzet steeg. Daarbij zijn het vooral de toeleveranciers die een sterkere stijging t.o.v. de organisatiebureaus konden optekenen. In de vergelijking tussen België en Nederland zijn er meer Nederlandse eventbedrijven die een omzetdaling optekenden (28% versus 19%). Langs de andere kant zijn het vooral de Nederlandse opdrachtgevers die hun budgetten wisten te handhaven of zelfs te doen stijgen (73% versus 66% in België).

De tegenstellingen in de cijfers zijn niet helemaal onlogisch. Er zijn een aantal oorzaken mogelijk:

  • de creativiteit waarmee eventbedrijven tijdens de economische impasse nieuwe afzetmarkten hebben opgezocht (internationalisering, verbreding, sterker prospecteren, ...) 
  • de crisis die verschillende eventbedrijven de nek heeft omgedaan (de een zijn dood is de ander zijn brood) 
  • het aantal opdrachtgevers dat (opnieuw) in events investeert, dat terug aan het stijgen is
  • ... 

EventMonitor heeft niet als doel de waarom-vragen te beantwoorden, maar wil enkel een representatieve barometer zijn die de evoluties in de Belgische en Nederlandse eventsector glashelder in kaart brengt.

Er is meer
We hebben hierboven slechts enkele opvallende kerncijfers bij elkaar gebracht. EventMonitor gaat verder en brengt ook het aantal events per opdrachtgever in kaart, de evolutie in de budgetten per evenement, het gemiddelde budget per persoon, maar ook andere zaken zoals het aantal maanden tussen offerte en event. Al deze cijfers helpen je in te schatten of jouw bedrijf de trend volgt, er bovenuit steekt of iets in te halen heeft.

Wil je het volledige rapport inkijken? Alle cijfers en grafieken bestuderen? Download het volledige rapport gratis via deze link.

EventMonitor is een initiatief van eventplanner.be /.nl in samenwerking met CheckMarket.com en de vakverenigingen BESA, BAPCO, CLC-VectaSITE België en SITE Nederland.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers