5 misverstanden over de Omgevingswet

13-3-2023

De Omgevingswet. Er is een hoop om te doen. Het doel van de nieuwe wet is om de regelgeving rond de fysieke leefomgeving te bundelen én eenvoudiger te maken. De invoering duurt langer dan vooraf gepland. Dat zorgt voor misverstanden. Wij helderen ze voor je op.

1. Er komt weer een extra wet bij
Juist niet! De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een paar honderd regelingen. Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom zijn ze nu  vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

2. Door de Omgevingswet gaat alles veranderen
Als de Omgevingswet van kracht wordt, hoeven eigenaren van bedrijven (die hun vergunningen op orde hebben) en die hun bedrijf niet veranderen, in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Wat wel gaat veranderen is dat door de nieuwe wet de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken.

3. Een vergunningaanvraag gaat veel langer duren
Het doel is juist om de termijn te verkorten: de korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is uitzondering; onder de Omgevingswet zijn er veel minder gevallen waarin de uitgebreide procedure van 26 weken geldt. In verreweg de meeste gevallen geldt de reguliere procedure van 8 weken. Ook moet de Omgevingswet de procedure eenvoudiger maken: zo worden veel regels voor bedrijven op rijksniveau geschrapt en mogen die in het omgevingsplan nog verder worden gedereguleerd. Natuurlijk moet de praktijk uitwijzen of een vergunningaanvraag sneller wordt afgerond.

4. Het wordt allemaal veel ingewikkelder
Omdat alle wetten en regels worden gebundeld zou het juist allemaal minder ingewikkeld moeten zijn. Het Omgevingsloket speelt daarbij een belangrijke rol: hierin zoek je straks snel en eenvoudig uit of je plan een kans van slagen heeft. In het Omgevingsloket staat dan vermeld welke regels er gelden voor jouw locatie. Een vergunning aanvragen of een melding doen regel je eenvoudig en snel via dit digitale loket.

5. Ik moet met iedereen om de tafel
Participatie wordt inderdaad een belangrijker punt. Tijdige participatie leidt tot betere initiatieven. De overheid stimuleert initiatiefnemers om in gesprek te gaan met  belanghebbenden en ze te  informeren over omgevingsplannen. Nu horen we jullie al denken: ‘moet ik echt met partijen in overleg?’ Dit is zeker aan te raden en straks in sommige gevallen zelfs verplicht. Omwonenden en andere belanghebbenden weten vaak niet wat een ondernemer (initiatiefnemer) van plan is en vullen dit dan zelf in. Dit kan leiden tot verkeerde beeldvorming in de omgeving. Tip: voorkom frustratie door plannen vroegtijdig aan de omgeving te presenteren en/of voor te leggen.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers