Aan de slag met de vaststelling voor de TVL1

18-2-2021

Vóór eind februari 2021 ontvangen ondernemers die TVL 1 hebben aangevraagd, per e-mail een verzoek tot vaststelling. Je meldt vóór 1 april 2021 de definitieve omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie. Het maximum staat in de verleningsbrief. Let op, als je geen bewijsstukken indient, moet je de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen!

Voor het berekenen van je definitieve subsidiebedrag , kun je de Adviestool gebruiken.

Controle en handhaving
Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan de RVO aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen zij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat je geen recht had op de subsidie? Dan moet je het ontvangen bedrag terugbetalen.

Publicatieverplichting
Europese staatssteunregels verplichten de Rijksoverheid openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en de omvang van die subsidie. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over de subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin de ontvanger actief is, of het een mkb-er betreft, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers