Aanpassing garantieregeling GGTO

05-2-2020

Stichting GGTO heeft de bij haar aangesloten organisatoren ge├»nformeerd over enkele wijzigingen in de garantieregeling. Aanleiding is het kunnen voldoen aan de richtlijnen uit de Wet op het financieel toezicht; garantiefondsen mogen zelf geen uitkeringen doen boven de € 12.500. Om toch ook dekking te kunnen bieden voor reissommen boven de € 12.500, is een overeenkomst gesloten met een herverzekeraar. Deze dekking is door de herverzekeraar alleen wel begrensd op € 37.500. Met ingang van 1 januari 2020 vallen hogere reissommen dus niet meer onder de dekking van GGTO. Alle reizen die zijn afgesloten (contract datum) voor 1 januari 2020 worden nog wel onder de dekking uitgevoerd.  
Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de klantbijdrage:
 
€ 15 euro voor boekingen t/m € 12.500 (dit was € 10.000)
€ 30 euro voor boekingen van € 12.500 t/m € 25.000
€ 45 euro voor boekingen van € 25.000 t/m € 37.500
 
Wat te doen
Organisatoren die vanwege deze wijzigingen niet langer gebruik willen maken van de regeling, dienen hun overeenkomst met GGTO op te zeggen. De jaarbijdrage wordt dan pro rato verrekend. Om toch de wettelijke verplichte insolventiedekking aan te kunnen bieden aan opdrachtgevers, kun je contact leggen met SGRZ of VZR Garant. Deze beide regelingen zijn door de ACM goedgekeurd.
 
GGTO benoemt tot slot nog dat hun informatiedocumenten (Garantieregeling, Regels voor deelnemers en Tarieven voor deelnemers) zijn aangepast en doet een verzoek aan de aangesloten organisatoren om de nieuwe documenten op hun website te plaatsen.
 
Met vragen neem je contact op met de GGTO via info@stichting-ggto.nl of +31 (0)20 – 737 10 57.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender