Aanpassing Tegemoetkoming Energiekosten aangekondigd

24-11-2022

In oktober kondigde het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. Energie-intensieve mkb bedrijven krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt nu tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet i.p.v. de eerder genoemde 12,5%.
 
Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom, en vanwege EU-staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het 2e kwartaal van 2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de minister van EZK de drempel verlaagt om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK). Wel moet het plafond van 160.000 euro nog omhoog en in lijn worden gebracht met wat omringende landen doen en de EU mogelijk maakt. Ook missen oplossingen voor de basisindustrie. Uiteraard zetten we ons als CLC-VECTA met VNO-NCW en MKB-Nederland actief in hiervoor.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers