Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Aanpassingen Pensioenregeling Meubel per 2020

02-12-2019

Op 26 november heeft CLC-VECTA met andere werkgeversverenigingen in het Pensioenfonds Meubel, CBM (Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie) en Vereniging Orgelmakers Nederland, en vakbonden FNV en CNV Vakmensen, overeenstemming bereikt over de pensioenregeling voor 2020. Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2020. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 80% zijn de volgende aanpassingen afgesproken:
 
  • De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar
  • De pensioenpremie wordt verhoogd van 22,7% naar 23,7%
  • Het opbouwpercentage gaat van 1,75% naar 1,72%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise wordt ge├»ndexeerd en wordt verhoogd van € 14.356 naar € 14.729
  • Het maximum pensioengevend loon wordt ge├»ndexeerd en wordt verhoogd van € 60.797 naar € 61.405

Binnenkort volgt het Premieblad 2020 waarin deze aanpassingen zijn verwerkt. Heb je in de tussentijd vragen? Bel of mail dan gerust met Dineke (0346-352444 of dineke@clcvecta.nl). 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers