Aanscherpingen coronamaatregelen n.a.v. persconferentie 9 juli

12-7-2021

Op 26 juni zijn veel maatregelen rond corona versoepelt en is stap 4 in het openingsplan gezet. Na de versoepeling is de afgelopen 2 weken een significante stijging te zien van het aantal besmettingen en om die reden heeft het demissionaire kabinet op 9 juli een persconferentie gehouden, omdat zij nu ingrijpen om de oplopende besmettingscijfers in te dammen noodzakelijk achten. De besmettingscijfers leiden nu niet zozeer tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen, maar het demissionaire kabinet wil voorkomen dat dit wel gebeurt.
 
Al eerder is besloten om een wachttijd in te stellen van 14 dagen voor vaccinatiebewijzen nadat de volledige vaccinatie is afgerond. Tijdens de persconferentie van 9 juli zijn de maatregelen verder verscherpt. Vanaf 13 augustus wordt de geldigheid van een negatief testbewijs 24 uur na afgifte in plaats van de huidige 40 uur. En op advies van het OMT zijn al bij ingang van zaterdag 10 juli enkele aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan door het aantal hotspots waar epidemiologisch veel verspreiding plaatsvindt te beperken. Grote aantallen besmettingen zijn te herleiden tot horeca, feesten in disco's en nachtclubs.
 
Het demissionaire kabinet neemt tijdelijke maatregelen gericht op de horeca, evenementen (waaronder sportwedstrijden) en de culturele sector. De maatregelen lopen automatisch na 13 augustus af en dan zal er een nieuw besluitvormingsmoment zijn.
 
Horeca
In alle horeca-gelegenheden gaat de 1,5 meter weer de norm worden met daarbij een placeringsplicht. Er komt een verplichte sluitingstijd van 00.00 tot 06.00 uur en nachtclubs en discotheken gaan weer dicht. Voor de horeca gaat het systeem van testen voor toegang, waarmee een uitzondering op de 1,5 meter-regel mogelijk was, op pauze tot 14 augustus. De bezoekersnorm blijft hetzelfde; 100% op basis van de 1,5 meter-capaciteit. Tot slot mag er de komende weken ook geen entertainment worden aangeboden.
 
Evenementen en culturele sector
Gezien de significante stijging van het aantal besmettingen heeft het demissionaire kabinet besloten om de voorwaarden voor evenementen (waaronder sportwedstrijden) en culturele instellingen aan te scherpen tot en met 13 augustus. Meerdaagse evenementen die langer dan 24 uur duren zijn pas vanaf 14 augustustoegestaan. Evenementen en vertoningen in culturele instellingen zijn niet toegestaan, tenzij geplaceerd en op 1,5 meter-afstand. Uitzondering hierop zijn evenementen met een doorstroomkarakter, zoals beurzen en kermissen. Daarnaast geldt ook met coronatoegangsbewijzen een placeringsplicht. Met coronatoegangsbewijzen vervalt de 1,5 meter-norm en kan maximaal 2/3 van de reguliere capaciteit van de locatie worden gebruikt.
 
Steunmaatregelen
De nieuwe aanscherpingen zijn voor het demissionaire kabinet vooralsnog geen reden tot aanpassing van het huidige steun- en herstelpakket. Het steun- en herstelpakket blijft in het derde kwartaal 2021 beschikbaar en stopt per ingang vierde kwartaal. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van het garantiefonds evenementen. Het demissionaire kabinet blijft een vinger aan de pols houden. De nieuwe maatregelen zijn een klap in het gezicht van ondernemers in de verschillende getroffen sectoren. De versoepelingen van de afgelopen tijd gaven ondernemers en de samenleving lucht. De evenementenbranche en horeca zijn amper opgestart en worden nu alweer beperkt. Bij de keuze van het demissionaire kabinet om, ondanks sectorspecifieke verscherpingen, geen aanpassing te doen in het herstel- en steunpakket zijn vraagtekens te plaatsen. ONL is en blijft in gesprek met het demissionaire kabinet omwille een adequate monitoring van de verscherpingen en de toereikendheid van het bestaande steun- en herstelpakket. De inzet van ONL en CLC-VECTA blijft behoud van het herstel- en steunpakket tot einde van het jaar.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers