Regelingen voor ondernemers, bedrijven en ZZP'ers

25-3-2020

De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht gemaakt met welke regelingen er nu precies zijn voor ondernemers, bedrijven en ZZP’ers.
 
Regelingen voor ondernemers, bedrijven en ZZP’ers
Maatregel Wie kan er een beroep op doen?
Noodloket Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Toerismebelasting Wordt nader bezien in overleg met gemeenten
Uitstel van betalingen van belastingen Ondernemers en ZZP’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren
Tijdelijke verlaging
invorderingsrente
vanaf 23
maart 2020 (van 4% naar 0,01%)
Ondernemers en ZZP’ers
Tijdelijke verlaging tarief van de
belastingrente

vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020
Ondernemers en ZZP’ers
Wijziging voorlopige aanslag Ondernemers en ZZP’ers
Verruiming BMKB
(al aangekondigd)
MKB
Regeling Borgstelling
MKB-Landbouwkredieten (BL)
MKB
Garantie
Ondernemingsfaciliteit
(GO-regeling)
Middelgrote en grote bedrijven
Qredits Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies
WW-premiedifferentiatie Werkgevers
Besluit tijdelijke ondersteuning
zelfstandigen (TOZO)
ZZP’ers en ondernemers

Bron: Rijksoverheid
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender