Regelingen voor ondernemers, bedrijven en ZZP'ers

25-3-2020

UPDATE 7 APRIL:
Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft vandaag besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is vandaag verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.
__________________________________________________________________________________
De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht gemaakt met welke regelingen er nu precies zijn voor ondernemers, bedrijven en ZZP’ers.
 
Regelingen voor ondernemers, bedrijven en ZZP’ers
Maatregel Wie kan er een beroep op doen?
Noodloket Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Toerismebelasting Wordt nader bezien in overleg met gemeenten
Uitstel van betalingen van belastingen Ondernemers en ZZP’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren
Tijdelijke verlaging
invorderingsrente
vanaf 23
maart 2020 (van 4% naar 0,01%)
Ondernemers en ZZP’ers
Tijdelijke verlaging tarief van de
belastingrente

vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020
Ondernemers en ZZP’ers
Wijziging voorlopige aanslag Ondernemers en ZZP’ers
Verruiming BMKB
(al aangekondigd)
MKB
Regeling Borgstelling
MKB-Landbouwkredieten (BL)
MKB
Garantie
Ondernemingsfaciliteit
(GO-regeling)
Middelgrote en grote bedrijven
Qredits Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies
WW-premiedifferentiatie Werkgevers
Besluit tijdelijke ondersteuning
zelfstandigen (TOZO)
ZZP’ers en ondernemers

Bron: Rijksoverheid
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers