Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Barometer Duurzame Evenementen verlengd en geactualiseerd

16-5-2019

De Barometer Duurzame Evenementen is opgezet door de Stichting Duurzaam Organiseren in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Via de Barometer kan een evenement worden gecertificeerd, een milieucertificaat, op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur.
 
Aansluiting Richtlijn Duurzaamheid Evenementen Amsterdam
Een aantal Barometereisen is nu geactualiseerd om aan te sluiten bij de Amsterdamse Richtlijn Duurzaamheid Evenementen waaraan alle grote evenementen in Amsterdam vanaf 2020 moeten voldoen. Niveau zilver van de Barometer is nu in lijn gebracht met het vereiste minimumniveau in Amsterdam. Het voordeel van deze koppeling is dat certificering met de Barometer Duurzame Evenementen vanaf niveau zilver, vrijstelling geeft van handhaving voor de Amsterdamse richtlijn. Dat helpt voor bijvoorbeeld festivals in Amsterdam om aan te tonen dat aan de eisen voor de vergunningverlening is voldaan.
 
Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Stichting Duurzaam Organiseren, Stephan La Haye, info@duurzaamorganiseren.nl.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers