Belangrijk bericht over logistieke diensten bij Amsterdam RAI

05-3-2012

Enige tijd geleden werd CLC-VECTA benaderd door leden met het verzoek aandacht te besteden aan de gevolgen van de wisseling van logistieke partner van Amsterdam RAI.

CLC-VECTA hecht een sterk belang aan goede verhoudingen binnen de keten, getuige diverse recente overleggen die we voerden met ketendeelnemers en natuurlijk ook door de uitgave van het waardemodel beursdeelname.

Ons uitgangspunt is een gezonde keten met gezonde en afrekenbare bijdragen aan de keten. In dit kader heeft CLC-VECTA Amsterdam RAI de opmerkingen en vragen van haar leden voorgelegd. Amsterdam RAI heeft een onderzoek ingesteld en heeft ons gevraagd het onderstaande aan de leden van CLC-VECTA voor te leggen.

Verklaring Amsterdam RAI
We hebben binnen Amsterdam RAI gesproken over de effecten die we terug zien sinds de introductie van DB Schenker als logistieke partner van Amsterdam RAI.

De meeste vragen die we hebben gekregen gaan over de tarieven, de exclusiviteit en de opbouw van de container tarief. De lessen die we hebben geleerd door de introductie van een nieuwe logistieke partner is

A. We zijn onvolledig en te laat geweest in de communicatie naar klanten.

B. We hebben geen ruimte geboden voor Change management van onze klanten en de waarde toevoeging van de keten.

Met betrekking tot de tarieven is het een feit dat de huidige tarieven 9% lager zijn dan 2011. Het is een misverstand dat we duurder zijn geworden die we niet voldoende hebben toegelicht. We bieden nu 2 soorten laad en los producten aan:

• Uurtje Factuurtje: exact dezelfde dienst en tarief als 2011. We bieden dezelfde services en garanties als 2011.

• Lumpsum tarief: een tijdslot waarin je vrachtwagen gegarandeerd geladen of gelost wordt binnen 2 uur. Hier heb je geen wachttijd van chauffeur en zekerheid en transparantie van je proces.

De reden waarom we het Lumpsum tarief hebben geïntroduceerd is om het afhandelproces gelijk voor iedereen te maken, transparant en inzichtelijk te maken binnen de gehele keten zodat je weet wat je krijgt. Een veel genoemde klacht van standbouwers en exposanten was dat je niet kon plannen op je werkzaamheden, geen transparant proces was waarin veel afhankelijkheden waren waar het risico altijd bij de klant lag. Dit was een van de redenen waarom we een nieuwe dienstverlener hebben gezocht en gevonden in DB Schenker.

De exclusiviteit hebben we nodig voor veiligheid, vermindering schades en diefstallen. We zien dat het aantal diefstallen snel terug loopt waar alle klanten en de RAI zeer bij gebaat is.

De opbouw van de koelcontainer tarieven is niet aangepast en de tariefstelling is gelijk als 2011. We hebben het alleen in 1 all in tarief verpakt met 1 variabel: de huur van elektra. Dit is tijdsgebonden van de huurperiode

Ik sluit de externe communicatie bij die we hebben verstuurd naar alle Exhibitors, Organisatoren en Standbouwers, in het Engels en Nederlands. Hiermee zijn we tegemoet gekomen aan de vele vragen en klachten die we hebben ontvangen.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik deze gaarne.

Met vriendelijke groet, With kind regards

Roelof Hellemans
Manager Traffic Management

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers