Belangrijke wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

30-5-2017

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (afgekort: de WML) beschermt werknemers tegen onderbetaling, door vast te leggen op welk loon en vakantiebijslag zij minimaal recht hebben. Jaarlijks wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld. Per 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon voor een voltijds dienstverband €1.551,60 per maand, €358,05 per week en €71,61 per dag.

De afgelopen periode zijn meerdere wetsvoorstellen aangenomen die de WML aanzienlijk wijzigen. Onlangs is ook bekend geworden per welke data deze wijzigingen ingaan. In dit artikel geeft BDO, partner van CLC-VECTA, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de betreffende ingangsdata.

Verlaging leeftijd: per 1 juli 2017
Momenteel geldt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor werknemers die 15 jaar of ouder zijn, maar jonger zijn dan 23 jaar, geldt een vast percentage van het minimumloon. Dit wordt ook wel het minimumjeugdloon genoemd. Door de wijziging van de WML wordt de leeftijd voor de toepassing van het volledige minimumloon echter stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Per 1 juli aanstaande zal het volledig minimumloon daardoor gelden voor alle werknemers van 22 jaar en ouder. Wanneer deze verlaging geen aanzienlijke negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, wordt de leeftijd in 2019 verlaagd naar 21 jaar. Bovendien wordt ook het minimumjeugdloon van werknemers vanaf 18 jaar verhoogd.

Minimumloon bij meerwerk: per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 moet ten aanzien van meerwerk (dat wil zeggen: meer arbeidsuren dan de afgesproken arbeidsduur per week) ook het minimumloon worden betaald. Wanneer er dus meer arbeid wordt verricht dan de afgesproken arbeidsduur, moet het minimumloon naar evenredigheid worden vermeerderd. Dit geldt ook ten aanzien van parttime werknemers die meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur. Let wel: deze wijziging is met name belangrijk voor werknemers die thans voor de reguliere arbeidsduur het wettelijk minimumloon (of net daarboven) verdienen. Voor het eventuele meerwerk dat zij verrichten, dient ook het wettelijk minimumloon betaald te worden. Voor werknemers die op dit moment echter (veel) meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, gaat dit niet op. Het gaat er namelijk om dat ten aanzien van de gehele arbeidsduur (reguliere arbeidsduur én overuren) in totaal ten minste het wettelijk minimumloon is betaald. Bij werknemers met een hoog (basis)salaris zal dit meestal het geval zijn. Overigens is het tot 1 januari 2019 mogelijk het meerwerk via tijd-voor-tijd te compenseren. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk als deze compensatiemogelijkheid in de toepasselijke cao is opgenomen.

Wettelijk minimumuurloon?
Het wettelijk minimumloon wordt op dit moment berekend op maandbasis. Hiervan worden vervolgens het minimumloon per week en per dag afgeleid. De hoogte van het daarvan afgeleide minimumuurloon is afhankelijk van het normale aantal uren dat in een sector als voltijd geldt (dit volgt veelal uit de toepasselijke cao). Het wettelijk minimumloon dat een werknemer per uur verdient is zodoende niet eenduidig in de wet neergelegd en mede afhankelijk van de sector waarin een werknemer werkzaam is. Hierdoor kan er een verschil ontstaan in minimale beloning per uur. Vanwege dit knelpunt is onlangs een wetsvoorstel gepubliceerd, dat strekt tot invoering van een uniform minimumuurloon. Hierdoor zou iedere werknemer voor ieder gewerkt uur dezelfde minimumbeloning ontvangen. Dit wetsvoorstel moet nog behandeld worden door zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Contact
Werkgevers die veelal (slechts) het wettelijk minimumloon betalen moeten de aankomende periode dus opletten: de leeftijd van werknemers die recht hebben op het wettelijk minimumloon wordt (stapsgewijs) verlaagd en ook ten aanzien van het meerwerk gaat het wettelijk minimumloon gelden. Interne procedures moeten dus aangepast worden aan deze nieuwe regels.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met onze partner BDO Accountants & Belastingadviseurs via clcvecta@bdo.nl of +31 (0)30 - 284 98 21.

Bron: BDO

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers