Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

25-3-2020

UPDATE 7 APRIL:
Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft vandaag besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is vandaag verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.
__________________________________________________________________________________

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij hun kredietverstrekkers, waaronder banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

Zoals in een eerder nieuwsbericht vermeld, wordt de omvang van het borgstellingskrediet in De BMKB door de verruimingsmaatregel verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Daarnaast wordt de regeling nog verder verruimd en wordt deze toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten die een looptijd hebben tot twee jaar.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?    
Bedrijven die een overbruggingskrediet nodig hebben of hun rekening courant-krediet willen verhogen, kunnen gebruik maken van de BMKB. De verruiming is belangrijk voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?     
De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, wat vaak de bank is. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

Geldt de verruiming van de BMKB ook voor ZZP’ers?   
Ook ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees meer over de extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Waar kan ik als ondernemer terecht met klachten of vragen als mijn aanvraag voor de BMKB is afgewezen?     
Je kunt met vragen en klachten terecht bij de financierder waar je de aanvraag hebt ingediend. De dienstverlening van de bank aan mkb-klanten vallen onder de gedragscode Kleinzakelijke financieringen voor reguliere financieringen. Hierin zijn afspraken opgenomen over wat ondernemers mogen verwachten van de dienstverlening van de bank. Ook kunnen ondernemers met hun klacht ook terecht bij Kifid.
 
Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?  
Naast de aangepaste MKB-regeling heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. 

Bron: Rijksoverheid
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers