Cao TTB 2018-2019 Algemeen Verbindend Verklaard

12-7-2018

Op 5 juli heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Cao Tentoonstellingsbedrijven Algemeen Verbindend Verklaard. Dat betekent dat de Cao geldt voor álle werkgevers en werknemers in de sector, ongeacht of partijen lid zijn van CLC-VECTA, FNV of CNV.

De publicatie van het AVV-besluit in de Staatscourant is hier te lezen.

Voor vragen over de (toepassing van de Cao) en/of het AVV-besluit, neem je contact op met Dineke Philipse.

Partners & preferred suppliers