CBS-enquêtes ondernemersvriendelijker

11-9-2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat de enquêtes onder ondernemers verminderen en vereenvoudigen. Dat kondigt minister Verhagen van EL&I aan in een interview in Ondernemen!, het magazine van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie is zeer positief over deze nieuwe insteek en benadrukt dat er altijd kritisch moet worden gekeken naar nut en noodzaak van het opvragen van gegevens van ondernemers.

Het CBS heeft gegevens van bedrijven nodig om bijvoorbeeld de groei van de economie te kunnen meten. Minister Verhagen van EL&I onderkent het belang van betrouwbare statistieken.”Maar er is echt nog een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen”, aldus de bewindsman. “Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquêtes die ze verplicht moeten invullen, dat kan echt minder.” MKB-Nederland stelt dat terugkoppeling van de cijfers die uit de gegevens voortkomen belangrijk is. Laat ondernemers zien wat de meerwaarde is van goede gegevens.

Het aantal vragen in enquêtes kan worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. MKB-Nederland ziet veel in deze gegevensdeling tussen overheden. De minister geeft daarnaast aan dat de invultijd van enquêtes omlaag kan door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren. Ook zal het CBS de manier verbeteren waarop ondernemers worden aangeschreven als zij enquêtes niet op tijd terugsturen. Verhagen: “Als de overheid waardering heeft voor ondernemers, mag dat ook uit de manier van communiceren blijken.”

Daarom gaat het CBS samen met het bedrijfsleven kijken hoe ze hun verzoek om gegevens beter kan laten aansluiten bij de taal van de ondernemer. De website www.CBSvooruwbedrijf.nl zal meer worden gebruikt voor informatievoorziening.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers