Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

CLC-VECTA eventverzekering & coronavirus

13-3-2020

Vanwege de meest recente gebeurtenissen heeft onze partner We Insure Verzekeringsgroep B.V. verzekeraars gevraagd duidelijkheid te verschaffen omtrent de dekkingsomschrijving ten aanzien van het coronavirus. Verzekeraars hebben het navolgende aangegeven:
 
Annuleringsverzekeringen, voorzien van dekking met betrekking tot epidemieën en pandemieën, dekken het financiële verlies dat verzekerden, in deze het CLC-VECTA lid e/o haar client, leidt ten gevolgen van een negatief reisadvies, inreisverbod of beperkende bepalingen opgelegd door landelijke of lokale overheden.
 
Verzekerden dienen annulering op grond van voorschriften van landelijke of lokale overheden, voor zover niet landelijk bekend,  aantoonbaar te maken dat de annulering geschiedt op voorschrift van landelijke of lokale overheden.

Incentives

Ik heb een reis gepland naar Italië die plaatsvindt voor 3 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, of vóór 11 maart met de uitbreiding Coronadekking, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Ik heb een reis gepland naar Amerika die plaatsvindt voor 12 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, of vóór 11 maart met de uitbreiding Coronadekking, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Ik heb een reis gepland naar Italië die plaatsvindt na 3 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Zolang er op de reisdatum geen inreisverbod of negatief reisadvies geldt biedt de verzekering nog geen dekking voor annulering.
 
Ik heb een reis gepland naar Amerika die plaatsvindt na 3 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Zolang er op de reisdatum geen inreisverbod of negatief reisadvies geldt biedt de verzekering nog geen dekking voor annulering.
 
Ik heb een reis gepland naar een ander land waarvoor een inreisverbod geldt, waardoor ik niet meer kan afreizen naar het land. De Nederlandse overheid geeft echter nog geen negatief reisadvies. Is annulering dan wel verzekerd onder de CLC Vecta Eventverzekering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, of vóór 11 maart met de uitbreiding Coronadekking, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Ik heb een reis gepland naar een ander land waarvoor geen inreisbeperking geldt of negatief reisadvies, maar mijn opdrachtgever wilt alsnog de reis annuleren, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Nee, zolang er geen negatief reisadvies geldt, of inreisbeperking biedt de verzekering geen dekking.
 

Evenementen

Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in Nederland voor 31 maart 2020, maar kan niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid (max 100 bezoekers). Biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in Italië voor 3 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in Amerika voor 12 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in Italië na 3 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Zolang er op de evenementendatum geen beperkingen gelden m.b.t. het evenement vanuit de overheid, biedt de verzekering nog geen dekking voor annulering.
 
Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in Amerika na 12 april 2020, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Zolang er op de evenementendatum geen beperkingen gelden m.b.t. het evenement vanuit de overheid, biedt de verzekering nog geen dekking voor annulering.
 
Mijn evenement of artiestenboeking vindt plaats in een ander land waar de lokale overheid evenementen heeft verboden. Is annulering verzekerd onder de CLC Vecta Eventverzekering?
Indien de verzekering is gesloten vóór 1 maart, biedt de verzekering hier dekking voor.
 
Ik heb een evenement of artiestenboeking gepland in een ander land waar de overheid geen verbod op evenementen heeft gelegd, maar wij/de opdrachtgever willen alsnog het evenement of de artiestenboeking annuleren, biedt de CLC Vecta Eventverzekering dekking voor annulering?
Nee, zolang de lokale overheid nog geen beperkingen heeft ingesteld, biedt de verzekering hier geen dekking voor.  
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers