De risico’s van social media in een relatiebeding

07-3-2012

In hoeverre kan het gebruik van social media in strijd zijn met een overeengekomen relatiebeding.

Het betrof hier een dansleraar. In zijn arbeidsovereenkomst met de dansschool was hij een concurrentie- en relatiebeding overeengekomen. De dansschool constateerde, na het vertrek van de dansleraar, dat hij in strijd met het concurrentie- en relatiebeding een eigen dansschool was begonnen. In de daarop volgende procedure verschilden partijen in de eerste plaats van mening of de nieuwe dansschool binnen de geografisch overeengekomen reikwijdte viel.

De kantonrechter oordeelde ten aanzien van dit punt dat in deze kort geding procedure onvoldoende vaststond dat hiervan sprake was. Ten aanzien van het relatiebeding oordeelde de kantonrechter dat er geen concrete aanknopingspunten voorhanden waren waaruit zou blijken dat de betreffende dansleraar leden en/of leerlingen van de oude dansschool actief had benaderd om over te stappen. Conversaties via social media, zoals Hyves, Twitter, Facebook, WhatsApp, et cetera, beschouwt de kantonrechter in beginsel als geschiedende in de privésfeer van betrokkene. Dit valt onder het grondrecht van vrije meningsuiting, tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor een ieder een zakelijk karakter blijkt. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake zijn indien de dansleraar expliciet via social media mensen had benaderd om over te stappen naar zijn dansschool. Daar was in dit geval niet gebleken.

Bron: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers