De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

30-3-2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
 
De maatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren, door bijvoorbeeld de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden, bepaalde groepen ondernemers in de non-food sector en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. Voor deze ondernemers doet het kabinet via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast andere maatregelen als tegemoetkoming loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? 
Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. 

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Voor welke sectoren geldt de uitbreiding van de regeling?
Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart de uitbreiding van de regeling bekend gemaakt, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
 
Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?
  1. De hoofdactiviteit van je onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  2. Je onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
  3. Je verwacht dat je onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden. 
  4. Je hebt minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Je onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Je onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Je onderneming is geen overheidsbedrijf.
  8. Je onderneming is niet failliet. 
  9. Je onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 
Waarom valt mijn branche/ sector niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?
De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. 

Kom je niet in aanmerking dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen.

Ik heb mijn zaak (verplicht) moeten sluiten als gevolg van corona. Maar ik krijg de melding dat ik obv mijn SBI niet in aanmerking kom. Waar kan ik me melden als ik van mening ben dat mijn bedrijf wel in aanmerking komt en onder de door de overheid geselecteerde branches zou moeten vallen?
Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij KVK als de SBI-code onjuist is, of als je bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI code die er toen stond.

De Rijksoverheid is bekend met de signalen dat bedrijven menen wel in aanmerking te komen voor de regeling. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor alle aspecten van de regeling continu in de gaten worden gehouden. Kijk ook of jouw onderneming in aanmerking komt op een van de andere regelingen uit het pakket. 

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-codes in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie bekeken worden.

Waar kan ik terecht als ik niet in aanmerking kom voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?
Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Bron: Rijksoverheid
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers