Defensie organiseert Future Force Conference in World Forum

14-11-2016

Het Ministerie van Defensie organiseert op 9 en 10 februari 2017 de internationale Future Force Conference (FFC) in World Forum in Den Haag. Het thema van deze conferentie is 'From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world'. Tijdens deze conferentie gaat Defensie met zowel bekende als onbekende partners uit diverse sectoren het gesprek aan over de uitdagingen van de toekomst op het gebied van veiligheid en stabiliteit.

De Future Force Conference is een internationale en toekomstgerichte conferentie die in het teken staat van nauwer samenwerken met diverse partners. De FFC focust zich op verschillende 'ecosystemen' die bijdragen aan een veiligere wereld. Hiermee wordt bedoeld dat naast de traditionele partners van Defensie ook experts en organisaties betrokken worden met wie nu niet, of minder, wordt samengewerkt.

De FFC is een investering in de toekomst die Defensie in staat stelt tijdig, en in samenwerking met verschillende partners, in te kunnen spelen op de complexe toekomstige veiligheidsuitdagingen. De conferentie levert Defensie inzichten op voor de verdere doorontwikkeling van de krijgsmacht.

"World Forum heeft zich de afgelopen jaren met congressen als de Nuclear Security Summit en de Global Conference on Cyberspace gespecialiseerd op het gebied van safety en security. Wij zijn er dan ook trots op wederom een mooie conferentie op dit gebied hieraan toe te mogen voegen", aldus Kirsten Vosmer, Commercial Manager van World Forum.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers