Definitieve vaststelling NOW1.0 vanaf vandaag aan te vragen

07-10-2020

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf vandaag (7 oktober) de definitieve vaststelling aanvragen. Hiervoor dienen diverse gegevens te worden aangeleverd bij het UWV zodat de juiste hoogte van de subsidie kan worden vastgesteld.

Accountantsverklaring

Als je een voorschot hebt ontvangen van € 100.000 of meer, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is, heb je een accountantsverklaring nodig. Een verklaring van een derde volstaat bij een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer.

Uiterste aanvraagtermijn

Als je geen accountantsverklaring hoeft mee te sturen, moet je de definitieve vaststelling uiterlijk 23 maart 2021 indienen. Moet je wel een accountantsverklaring meesturen? Dan heb je de tijd tot uiterlijk 29 juni 2021.

Aanvragen & afwikkeling

In een video legt het UWV uit hoe je je kunt voorbereiden op de definitieve aanvraag van de vaststelling.Op de site van het UWV vind je antwoord op veelgestelde vragen rondom de vaststellingsaanvraag zoals een checklist van benodigde gegevens. Na het aanvragen van de vaststelling, kan de verrekening vanaf eind november plaatsvinden. Als blijkt dat extra onderzoek nodig is, kan de beslissing over je definitieve tegemoetkoming maximaal 52 weken duren.

Geen vaststelling = terugbetalen

Let op! Als je besluit geen vaststelling aan te vragen, gaat UWV er van uit dat je geen recht op een tegemoetkoming en moet je het volledige voorschot terugbetalen.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers