Een gewaarschuwde werkgever telt voor twee!

29-3-2011

Mondelinge overeenkomsten zijn bindend. Dat geldt ook voor de arbeidsovereenkomst. Echter niet voor alle afspraken. Een aantal bedingen in de arbeidsovereenkomst geldt alleen indien schriftelijk overeengekomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het concurrentie- en het proeftijdbeding.

Regelmatig komt het voor dat werknemers hun nieuwe werkzaamheden starten zonder dat de arbeidsovereenkomst getekend is ingeleverd. Vaak onder het motto, “dat komt nog wel”. Werkgevers zitten daar vaak onvoldoende achteraan of zijn zich niet bewust van de mogelijke consequenties. Want wat gebeurt er wanneer de werkgever de werknemer tijdens de proeftijd wil ontslaan zonder dat de getekende overeenkomst retour is ontvangen?

Op 15 februari jl. heeft de kantonrechter Bergen op Zoom over een dergelijke zaak geoordeeld. In deze zaak werd een nieuwe werkneemster, na de voorstelronde de eerste dag, medegedeeld dat men niet verder wilde met haar. Zij werd dus op de eerste werkdag ontslagen met een beroep op het proeftijdbeding. In de arbeidsovereenkomst stond een proeftijdbeding. Ook in de CAO stond een proeftijd van 2 maanden waarbij was bepaald dat de proeftijd schriftelijk overeengekomen diende te worden. De arbeidsovereenkomst was door de werkneemster echter nog niet getekend bij de werkgever ingeleverd. De desbetreffende werkneemster stelde zich dan ook op het standpunt dat er geen rechtsgeldig proeftijdbeding was overeengekomen.

De kantonrechter heeft de werkneemster in het gelijk gesteld. Hij oordeelde dat het proeftijdbeding schriftelijk overeengekomen dient te worden. Bovendien oordeelde hij dat de proeftijd in de CAO niet kan dienen als rechtsgrond voor het gegeven ontslag. De vordering van de werkneemster werd dan ook toegewezen. Dat betekende dat er geen einde was gekomen aan arbeidsovereenkomst, het loon vanaf de eerste dag (met een boete) moest worden betaald en de werkneemster op straffe van een dwangsom tot het werk moest worden toegelaten.

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst zoals concurrentie- en proeftijdbedingen kunnen een enorme impact hebben voor de werknemer. In de praktijk worden die desondanks vaak als standaard afgedaan en zonder morren getekend.

TIP: geen enkele werknemer laten starten zonder dat er een getekende arbeidsovereenkomst is ontvangen.

Bron: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap van Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers