Eenvoudige B.V. oprichten zonder notaris: is goedkoop hier duurkoop?

13-10-2011

Minister Verhagen heeft in september 2011 aangegeven dat hij voor de oprichting van een "eenvoudige B.V." de nu verplichte notariële akte wil afschaffen. Men hoeft voor de oprichting van een eenvoudige - een zogenaamde "eenmans B.V.” - niet meer naar de notaris. Met een eenmans B.V. wordt bedoeld een BV met één aandeelhouder/directeur (DGA) die gebruik gaat maken van standaardstatuten. Hoofdoverwegingen van het Ministerie zijn kostenbesparing en ruimte tot ondernemen voor de ondernemers.

Sinds 1 juli 2011 is de verplichting om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen voor de oprichting van een B.V. vervallen. Daarnaast ligt een wetsvoorstel voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht, met als onderdeel de afschaffing van de volstorting van een minimumkapitaal van Euro 18.000,--, bij de Eerste Kamer. Deze twee onderwerpen hebben meegewogen voor de Minister om de afschaffing van de notariële akte voor een eenmans B.V. in gang te zetten.

Het voornemen van Minister Verhagen heeft veel vragen opgeroepen.

  • Wil een B.V. bestaan, dan moet deze wel bij akte worden opgericht. Als de akte niet door een notaris wordt opgemaakt, wie zorgt hier dan voor?
  • Als een DGA een deel van de aandelen van een eenmans B.V. wil verkopen aan een toekomstig partner, waardoor er meerdere aandeelhouders komen, moeten de statuten van de eenmans B.V. dan worden gewijzigd? En zo ja, moet de akte van wijziging dan wel door een notaris worden verzorgd?
  • Als een DGA alle aandelen verkoopt, moet de akte van verkoop van de aandelen dan nog wel bij notariële akte geschieden, of kan dat dan ook bij onderhandse overeenkomst tussen de verkoper en koper?

Aan deze onderwerpen is vooralsnog door de Minister geen aandacht besteed.

Dit zijn vragen - en er zijn uiteraard nog meer vragen te stellen - die als voorlopige conclusie opleveren dat het in eerste instantie goedkoper is voor de ondernemer als hij voor de oprichting van een eenmans B.V. niet naar de notaris hoeft. Of deze kostenbesparing gehandhaafd blijft als er mutaties plaatsvinden in de aandeelhouders en/of directieleden of een wijziging plaatsvindt in de rechten of verplichtingen van de aandeelhouder(s) is nog maar de vraag. Deze mutaties zouden wel eens meer kunnen kosten dan er is bespaard bij het oprichten zonder notariële akte.

Met een notariële tussenkomst zijn ook een aantal belangrijke aspecten veilig gesteld; de identiteit van de oprichter, de datum van oprichting, de inschrijving van de B.V. bij het handelsregister. En niet te vergeten; het bestaan van de B.V. Ook zonder tussenkomst zullen een aantal formele aspecten rondom de oprichting gecontroleerd moeten worden. Iemand zal deze taak op zich moeten nemen en de daarmee gepaard gaande kosten zullen niet marginaal afwijken van die van de notaris. Sterker nog, wij verwachten dat die kosten zullen toenemen.

De beoogde afschaffing van de notariële tussenkomst is een ondoordachte actie. Ons advies is dan ook om de notariële tussenkomst bij oprichting van een B.V. niet af te schaffen omdat dit niet in het belang is van de ondernemer, voor wie kwaliteit en zekerheid van groot belang zijn.

De auteur van dit artikel, Mr. Saskia van den Eerenbeemt, is kandidaat-notaris bij Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat, gespecialiseerd in het ondernemingsbrief. Voor vragen over dit artikel kun je contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)30 - 285 03 04 of per email op saskia.van.den.eerenbeemt@dvan.nl.

Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat is preferred supplier van CLC-VECTA. Meer informatie over de samenwerking en de voordelen voor leden vind je op onze speciale site voor leden van CLC-VECTA.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers