Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Erkenning branche RI&E Tentoonstellingsbedrijven met drie jaar verlengd

11-7-2019

De RI&E Tentoonstellingsbedrijven is onlangs voor 3 jaar erkend door het Steunpunt RI&E. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie helpt je de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. De Arbocatalogus helpt je vervolgens met oplossingen. Toetsing door de Arbodienst of een -deskundige is door de erkenning van de RI&E niet meer nodig (bij minder dan 25 werknemers), waarmee je geld kunt besparen.

De RI&E Tentoonstellingsbedrijven is een initiatief van sociale partners. Met de RI&E Tentoonstellingsbedrijven kun je op een betrekkelijk gemakkelijke manier voldoen aan je wettelijke plicht een RI&E te maken en deze vervolgens up-to-date te houden.

Klik hier om het RI&E-instrument te gebruiken.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers