EU-parlement akkoord met herziening detacheringsrichtlijn

13-6-2018

Het Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Die krijgen het recht op hetzelfde loon bij gelijk werk als de collega’s in het gastland. Met de herziening van de detacheringsrichtlijn worden "werknemers op de steiger, in de kas en op de scheepswerf weer collega’s van elkaar in plaats van concurrenten", aldus Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) die namens het parlement onderhandelde met de lidstaten en Europese Commissie.

Maximale detacheringstermijn naar 12 maanden 
De maximale termijn voor detachering is nu onbeperkt maar gaat naar twaalf maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers mogen reis- of verblijfskosten niet meer van het loon aftrekken. Voor alle werknemers gaat de cao gelden. De onderhandelingen duurden meer dan twee jaar.

Draaideurdetacheerders 
Volgens Jeroen Lenaers (CDA) maakt de richtlijn ook "een einde aan de draaideurdetacheerders die permanent op flexibele contracten zitten maar in de praktijk gewoon een vaste baan hebben." Hij waarschuwt dat de wet staat of valt bij de handhaving ervan. "We hebben niets aan betere regels als nationale en Europese inspecties te weinig middelen en bevoegdheden hebben om echt toe te zien op de eerlijke concurrentie in de markt."

Verzet Oost-Europese landen
Vooral Oost-Europese landen hebben zich tegen de wetgeving verzet. Ze vrezen dat bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers minder snel aan werk kunnen komen in rijkere landen. De arbeidsvoorwaarden voor de transportsector worden vastgelegd in een aparte wet waarover het parlement binnenkort zal stemmen.

Een stap in de goede richting, maar…
Vakbond FNV spreekt van een 'belangrijke stap in de goede richting'. "Maar we zijn er nog niet", zegt FNV’er Tuur Elzinga. "Duizenden chauffeurs in het wegvervoer blijven uitgezonderd van de gelijke rechten, omdat ze niet onder dit akkoord vallen."

Voorstellen voor gelijk loon onvoldoende
CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat het aantal maanden dat mensen uit andere EU-landen hier tijdelijk goedkoper mogen werken nog altijd te lang is. "Daarnaast zijn de voorstellen voor gelijk loon onvoldoende. Gedetacheerde werknemers uit het buitenland zijn voor inlenende bedrijven vaak nog fors goedkoper."

Zie ook Akkoord EU over aanpassing detacheringsrichtlijn

Bron: SalarisNet

Partners & preferred suppliers