EZK geeft antwoord op veel gestelde vragen over de maatregelen vanaf 25 september

21-9-2021

Is registratieplicht nog steeds verplicht?
Ja, de registratieplicht is net als de gezondheidscheck verplicht overal waar coronatoegangsbewijzen (CTB’s) worden ingezet. De ondernemer is verplicht om de mogelijkheid te bieden aan bezoekers om hun contactgegevens achter te laten voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.
 
Is kaartverkoop verplicht?
De kaartverkoop is verplicht bij evenementen voorafgaand aan de activiteit.
  • Niet bij doorstroomactiviteiten
  • Andere activiteiten Testen voor toegang (TVT) verplicht.
  • Voorbeeld; Marathon Rotterdam; TVT bij vertrek/ langs parcours=doorstroom/ aankomst en finish is TVT.
 
Mag controle ook elders plaatsvinden dan aan de poort?
Controle van coronatoegangsbewijzen moet plaatsvinden bij binnenkomst; dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als aan de poort.
 
Wie is verantwoordelijk voor de controle op een geldig CTB’s?
Bij klanten die de regels niet naleven zal het eerst aan de ondernemer zijn om de desbetreffende klant aan te spreken. Indien hier niet op gereageerd wordt en de klant weigert te vertrekken en/of weigert een CTB te overleggen zal het een OOV (openbare orde en veiligheid) probleem worden en komt handhaving in beeld.
 
Wie krijgt een boete wanneer de maatregel niet wordt nageleefd?
Wanneer de regels niet worden nageleefd is de uitbater in principe verantwoordelijk. Het maakt daarvoor niet uit of een de werknemer in loondienst is of via een zzp-constructie aan het werk is. Indien een bezoeker weigert een CTB te tonen en/of zonder bewijs gaat zitten en weigert te vertrekken, dan is het een OOV probleem en daarmee is de bezoekers verantwoordelijk en niet meer de ondernemer.
 
Welke definitie geldt er voor horeca?
Daarmee wordt gedoeld op eet-en drinkgelegenheden.
 
Bij welke vertoning van kunst- en cultuur is de inzet van een CTB verplicht?
Bij onder meer schouwburgen, theaters, bioscopen, concertzalen, poppodia.
 
Vallen wegrestaurants binnen de scope van de verplichte inzet CTB?
Wegrestaurants vallen binnen de scope van de verplichte inzet van CTB’s tenzij het een verzorgingsplaats betreft langs wegen die behoren tot het hoofdwegennet (incl. restaurants in tankstations).
 
Vallen rondvaartboten binnen de scope van de verplichte inzet van CTB?
Rondvaartondernemers kunnen verplicht zijn een CTB te vragen aan hun bezoekers. Rondvaartboten met een drank- en horeca vergunning en/of rondvaartboten met een evenementenvergunning vallen onder het CTB regime en moeten om 00:00 worden gesloten. Voor rondvaartboten die een evenementenvergunning hebben geldt eveneens de 75%-norm indien er niet volledig geplaceerd wordt. Rondvaartondernemers zonder deze vergunning zijn niet verplicht een CTB te vragen. Wanneer een rondvaartboot zonder eet-en drinkvergunning of evenementenvergunning alsnog beschikt eet-en drinkgelegenheden, dan gelden onderstaande regels ook voor deze rondvaartboten.
 
Is de inzet van CTB verplicht bij eet-en drinkgelegenheden als nevenactiviteit, zoals bij een café op een rondvaartboot, pretpark, bibliotheek of winkel?
Ja, de inzet van een CTB is verplicht bij eet- en drinkgelegenheden, tenzij het uitsluitend een afhaalfunctie betreft en bezoekers niet ter plekke (dat wil zeggen: in de eet- en drinkgelegenheid) consumeren. Consumptie bij een sportvereniging buiten de kantine (bijvoorbeeld langs het veld) kwalificeert daardoor als afhaal. In het geval dat de eet- en drinkgelegenheid ook de mogelijkheid biedt voor consumptie ter plekke, dan geldt dat CTB’s enkel gecontroleerd moeten worden voor toegang tot de horecafaciliteit. Voor toegang tot de hele locatie kan geen CTB gevraagd worden. Indien een horecafunctie gecombineerd wordt met een activiteit die niet CTB-plichtig is (denk aan een drankje tijdens het bowlen) dan geldt de hele activiteit wel als CTB-plichtig.
 
Hoe krijgen EU burgers uit andere landen toegang tot activiteiten met een CTB in Nederland?
EU-burgers kunnen een DCC krijgen op basis van een vaccinatie, test- of herstelbewijs door middel van een QR code. Met deze code hebben EU burgers toegang tot alle activiteiten die een coronabewijs vereisen. De Europese QR code kan dus worden gebruikt (en gescand) voor toegang in Nederland. In het geval dat een buitenlandse toerist een (nieuw) testbewijs nodig heeft dan kan hij zich in Nederland laten testen en de Nederlandse coronacheckapp downloaden en via de app een QR code krijgen van zijn of haar (negatieve) testuitslag. In het geval dat iemand geen telefoon heeft kan de QR code via de CoronaCheck.nl website gedownload en geprint worden. Mensen uit niet EU landen kunnen geen DCC aanmaken. Zij hebben een papieren bewijs van vaccinatie of herstel nodig, aangevuld met een testbewijs als ze uit een zeer hoog risicogebied komen. Met deze bewijzen kunnen zij ook events/activiteiten bezoeken die van CTB’s gebruikmaken (als ze een ID-bewijs laten zien).
 
Mag je CTB’s inzetten ook buiten de sectoren waar de inzet van CTB’s is verplicht?
CTB’s zijn bedoeld voor de sectoren voor wie de verplichting geldt. In andere sectoren is de inzet van CTB’s meestal niet mogelijk. Op publieke plaatsen die niet vallen binnen de verplichting van de inzet van CTB’s is de inzet ervan niet toegestaan. Er is een enkele uitzondering wanneer het gaat om de inzet van CTB’s op besloten plaatsen. Hiervoor is de inzet van CTB’s enkel mogelijk onder strikte voorwaarden (zo moet wel aan alle andere geldende wetgeving kunnen worden voldaan). Kortom: de Efteling en de Heineken Experience mogen een CTB niet toepassen
 
Hotelovernachting kan zonder CTB. Hoe gaat het dan met ontbijt?
Roomservice kan zonder CTB. Voor de eet- en drinkgelegenheid in het hotel, ook voor het ontbijt met alleen hotelgasten, geldt de CTB plicht, tenzij het enkel om een afhaalfunctie gaat.
 
Hoe werkt de 75% capaciteitsbeperking in locaties waar sprake is van een mengvorm tussen staplaatsen en zitplaatsen?
Hierop zal spoedig informatie beschikbaar komen op rijksoverheid.nl. Hierbij geldt dat als sprake is van gescheiden ruimtes met eigen in- en uitstroom, sprake kan zijn van verschillende regimes. Als in één ruimte zowel zitplaatsen als staplaatsen zijn, geldt in die ruimte in beginsel het regime van ongeplaceerde evenementen (75%).
 
Komen er geen alternatieve eisen voor terrassen nu de motie in de Kamer is aangenomen dat terrassen niet CTB-plichtig worden?
Nee; zo zal er geen placering gaan gelden. Wel is het zo dat voor toegang tot de eet- of drinkgelegenheid (bijvoorbeeld voor toiletbezoek of om af te rekenen) een CTB-plicht geldt, tenzij sprake kan zijn van gescheiden stromen (een eigen ingang voor een toilet).

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers