Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

22-1-2021

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. 'Hiervoor zijn we ons blijven inspannen. Het is de beloning voor eindeloos herhalen en blijven volharden', aldus Riemer Rijpkema. De uitbreiding omvat de volgende maatregelen:

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun:
- Vanaf 30% omzetverlies, 85% subsidie voor Q1 en Q2
- De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten
- Vanaf Q1 maximale subsidiebedrag naar € 330.000 voor MKB en € 400.000 voor niet-MKB
- Minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1500

Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Starters

Gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020:
- Regelijk zoveel mogelijk gebaseerd op TVL, precieze invulling wordt nog vastgesteld
- Geldt voor zowel Q1 als Q2 van 2021
- Referentieperiode is Q3 van 2020

Gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020:
- Reguliere TVL in Q1 van 2021
- In Q2 gebruikmaking van de aparte startersregeling

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

NOW

De NOW-subsidie wordt verhoogd:
- Van 80 naar 85%
- De loonsomvrijstelling blijft 10%
- Vanaf 15 februari aan te vragen voor Q1 2021

Tozo

- Vanaf 1 februari 2021 aan te vragen met terugwerkende kracht
(op 1 februari 2021 dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021, op 1 maart 2021 vanaf 1 februari etc.)
- Geen invoering van de vermogenstoets per 1 april

Garantiefonds evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.
 

Belastingmaatregelen

Betaling belastingen

- Periode voor uitstel / verlenging van uitstel mogelijk tot 1 juli 2021
- Start terugbetaling schuift op van 1 juli naar 1 oktober 
- 36 maanden de tijd om de belastingschuld te betalen

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Bedoeling is dat dit in Q2 klaar is, in afwachting hiervan houdt de Belastingdienst ingediende saneringsverzoeken aan.

Thuiswerkvergoeding

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer blijven thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten onbelast kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Werkkostenregeling

Deze WKR wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar.

Reiskosten

Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Verlaging gebruikelijk loon ondernemers

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Urencriterium zelfstandigen

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Overige maatregelen

- Kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA)
- Verlenging en verhoging van de voorraadvergoeding voor de detailhandel: in Q1 een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.

 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers