Frustratie en teleurstelling in evenementenbranche over TOGS regeling

30-3-2020

Afgelopen vrijdag publiceerde de Rijksoverheid 1 van de 9 eerder aangekondigde steunmaatregelen voor ondernemers. Met de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), eerder bekend als het Noodloket, kunnen ondernemers een directe ondersteuning van € 4.000 euro ontvangen. Vervelend genoeg blijkt de regeling voor veel zwaar getroffen ondernemers in de evenementenbranche op dit moment niet beschikbaar.
 
‘Het is zo frustrerend te moeten constateren dat onvoldoende is nagedacht of degenen die zwaar getroffen zijn, helder binnen de omschrijving van de regeling vallen. Het hanteren van de SBI codes blijkt geen spiegel van de werkelijkheid. Het is in conflict met de werkelijkheid waardoor vele ondernemers in onze sector hun kans op de TOGS regeling dreigen mis te lopen’, aldus Riemer Rijpkema, Directeur van Branchevereniging CLC-VECTA.
 
Harde klappen
De evenementenbranche is nadrukkelijk een van de sectoren waar de hardste klappen vallen maar de omvang en impact alsook de importantie van de sector, wordt door de politiek onderschat. Het gaat om omzetverliezen van 80 tot 100% sinds medio februari. In de loop van deze week volgt een rapportage van een onderzoek onder alle brancheverenigingen in de evenementenbranche die een compleet en scherp beeld geeft van de impact op resultaat en werkgelegenheid in de brede evenementenbranche.
 
Riemer Rijpkema: ‘Als we spreken over de brede omvang van de evenementenbranche hebben we het over beurzen, evenementen (corporate events en publieksevenementen), congressen en incentives. Daarbij is een grote diversiteit aan ondernemers betrokken zoals standbouwers, organisatoren, locaties, artiestenbemiddeling, verhuurders van meubilair, podia, tenten, audiovisuele middelen en allerlei soorten communicatie middelen, bezoekersregistratie, logistiek en transport, etc. CLC-VECTA deed in februari al een dringende oproep voor snelle maatregelen voor deze ondernemers. Het is pijnlijk te zien dat de evenementenbranche wederom niet duidelijk is benoemd en buiten de boot dreigt te vallen’.  
 
Uitbreiding regeling
Het kabinet heeft laten weten dat de lijst van ondernemers die aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming vanaf vandaag wordt uitgebreid. Momenteel wordt daarvoor er geïnventariseerd welke sectoren ook op deze lijst terecht moeten komen. CLC-VECTA zet, ondersteunt door ONL, MKB-Nederland, VNO-NCW, Gastvrij Nederland en enkele persoonlijke betrokken Kamerleden, en mede namens andere brancheverenigingen in de eventbranche verenigd in het EventPlatform, uiteraard maximaal in op uitbreiding van de regeling voor de brede evenementenbranche.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers