Gastvrij Nederland breekt lans voor belang Holland promotie

21-10-2011

Voorgenomen bezuiniging kost Nederland geld
Versterking van het (economisch) imago van Nederland in het buitenland behoort een belangrijk onderdeel te zijn van het nieuwe bedrijfslevenbeleid. De internationale positionering en promotie van de bestemming Nederland verdienen daarom de komende jaren een stevige Rijksbijdrage. Gastvrij Nederland heeft geen enkel begrip voor de geplande extreme bezuiniging van 65% door het kabinet op de Holland promotie. Dit kost Nederland geld en banen.

Vooralsnog is het hoofdstuk Holland branding door het kabinet mager uitgewerkt, terwijl er vele kansen liggen voor verbetering van de aansluiting op internationale markten. Bij internationalisering hoort ook het naar Nederland halen van buitenlandse bedrijvigheid. Nederland heeft een sterke positie als vestigingslocatie voor hoofdkantoren, maar de internationale concurrentie neemt toe. Het imago van een land wordt gevormd door imagovormende berichtgeving en campagnes. De toeristische promotie van de bestemming Nederland draagt nadrukkelijk bij aan de algemene imagovorming over Nederland. Vanuit het directe belang van de gastvrijheidseconomie en een breder economisch perspectief is Nederland gebaat bij zichtbaarheid en een goed toeristisch imago. Zo is een bloeiende gastvrijheidseconomie voorwaardelijk voor het succes van de topsectoren.

Tegen deze achtergrond begrijpt Gastvrij Nederland niet hoe de voorgenomen bezuiniging op het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) van 65% m.i.v. 2015 zich verdraagt met de kabinetsbrede inzet naar versterking van het imago van Nederland. Het creëert een ongelijk internationaal speelveld met landen die wel fors inzetten op promotie van het eigen land. De recente evaluatie van het NBTC door Berenschot beklemtoont dat de toevertrouwde publieke middelen efficiënt en effectief worden besteed. Ook de naar internationale maatstaven zeer hoge sectorale bijdrage aan de marketing van de bestemming Nederland, is niet los te zien van een volwaardige bijdrage van de rijksoverheid. Juist die hoge sectorale bijdrage maakt het mogelijk dat het kabinet met een (naar diezelfde internationale maatstaven) bescheiden bijdrage een waardevol rendement behaalt. Blind bezuinigen op het NBTC spant het trekpaard achter de wagen.

Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW èn MKB Nederland ANVR, ANWB, CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC, Nederlandse Museumvereniging, Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, RECRON, Federatie van Podiumverenigingen, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en VVV Nederland.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers