Geen akkoord CAO onderhandelingen

27-12-2010

Afgelopen week legden wij u het onderhandelingsresultaat voor dat wij als Cao commissie hadden bereikt tijdens de onderhandelingen over de Cao voor 2011.

Een meerderheid van de leden ging niet akkoord met het bereikte resultaat. Met name de loonsomstijging werd als te hoog omschreven.

De Cao commissie heeft derhalve gemeend de bonden te moeten informeren over het afwijzen van het onderhandelingsresultaat.
We zullen u zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar laten weten wat de vervolgstappen zullen zijn.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers