Groei voor publieksbeurzen, vakbeurzen onder druk

31-5-2016

De positieve ontwikkelingen in 2014 hebben zich in 2015 op vele fronten voortgezet, alhoewel deze groei eigenlijk alleen zichtbaar is bij de publieksbeurzen. Hier kwamen meer beursbezoekers, meer exposanten en ook de mediumbestedingen namen toe ten opzichte van vorig jaar. Voor de vakbeurzen ligt de situatie geheel anders, hier laten de cijfers vooral krimpingen zien. De grootste daling zat in het aantal georganiseerde vakbeurzen, deze nam met 10,4% af. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CLC-VECTA, die dinsdag 31 mei jl. plaatsvond in de Efteling, werden deze cijfers van de Beurzen Monitor gepresenteerd.

Vakbeurzen onder druk; de 'beursboulevard'
In 2014 hadden vakbeurzen al een moeilijk jaar achter de rug maar ook in 2015 zagen ze forse dalingen. De vakbeursbezoeken zijn met 2,6% afgenomen, het aantal vakbeurzen is gedaald met 10,4% en het aantal exposanten met bijna 10%. De daling is deels toe te rekenen aan het feit dat er in 2015 een aantal tweejaarlijkse vakbeurzen niet hebben plaatsgevonden. Maar er is nog een belangrijke reden voor de daling onder vakbeurzen en vakbeursbezoekers in 2015. Steeds meer vakbeurzen worden samengevoegd, waardoor er jaarlijks minder beurzen overblijven. Het samenvoegen van brancheverwante beurzen zorgt weliswaar voor voldoende publieke belangstelling voor de ‘beursboulevard’, maar in totaal leidt het tot een inkrimping in vergelijking met de jaren daarvoor. Het lijkt er echter op dat dit voor sommige vakbeurzen de enige manier is om te overleven.

Gehele beurzenmarkt toont groei
Alles overziend toont de beurzensector progressie in 2015 ten opzichte van 2014. Ondanks dat het totaal aantal beurzen licht daalt, stijgt het totaal aantal bezoeken met 2,4%. Dit is een sterkere stijging dan die in 2014. Deze beursbezoekers geven ook meer uit tijdens hun bezoek, 4% meer ten opzichte van 2014. Tevens zien we opnieuw een stijging in het aantal exposanten. Dit komt voornamelijk door de groei van de publieksbeurzen. Klaarblijkelijk stijgt dit medium onder het exposerende bedrijfsleven en instellingen.

Beurzen Monitor
De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA. In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers vak- en publieksbeurzen opgenomen. Daarnaast bevat de Monitor een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en consumentenbeurzen in Nederland. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie, na inloggen, gratis te downloaden voor leden van CLC-VECTA.

Beurzen Monitor Online
Naast de hardcopy versie, biedt Respons tevens de Beurzen Monitor Online aan. Hierin staat volledige en up-to-date informatie over circa 600 vak- en publieksbeurzen (>=1.000 bezoeken) in Nederland. De Beurzen Monitor Online biedt gegevens over vijf jaren. Meer informatie over de kosten van een abonnement op de Beurzen Monitor Online vind je op Respons Beurzen Monitor Online.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers