Het minimumloon in 2023: + 10,15%

24-11-2022

Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon extra te verhogen; naast de normale indexatie wordt er een speciale verhoging doorgevoerd, waardoor het minimumloon per 1 januari 2023 in totaal met 10,15% gaat stijgen naar € 12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek.
 
Het minimumloon 2023 komt kort gezegd hierop neer:
  • Maandloon van minimaal € 1934,40 per maand (vanaf 21 jaar)
  • Uurloon van € 12,40 (bij een werkweek van 36 uur)
 
Het (bruto) WML per maand, per week, per dag en per uur vind je in onderstaand overzicht:
 
Leeftijd  Per maand   Per week   Per dag   Per uur* 
21 jaar en ouder   € 1.934,40 € 446,40 € 89,28 € 11,16
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42 € 8,93
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57 € 6,70
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64 € 5,58
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27 € 4,41
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80 € 3,85
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78 € 3,35
         
 
De verhoging van het WML heeft ook gevolgen voor de Cao Tentoonstellingsbedrijven, specifiek voor werknemers die zijn ingeschaald in functiegroep 1, trede 1, 2 en 3.

Wettelijk minimumuurloon per 2024.
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor zal er per 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers