In 2012 weer forse verhogingen toeristenbelasting

04-10-2011

Meer dan 50 gemeenten zijn van plan om in 2012 de toeristenbelasting fors te verhogen. Daarbij hebben vele gemeenten nu al een zeer hoge belasting voor toeristen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Gastvrij Nederland. In oktober en november stellen de gemeenten de begroting definitief vast. Gastvrij Nederland wil een einde van het gebruik van de toeristenbelasting als oneerlijke, concurrentieverstorende en willekeurige belasting. Als de gemeenten de verantwoordelijkheid niet nemen, moet de Rijksoverheid dit doen. Tot op heden ontkent de Rijksoverheid dat het hier een belangrijke rol heeft.

Toeristenbelasting maakt samen met de ozb, precariobelasing, reclamebelasting en rioolheffing deel uit van de lokale lasten. De jaarlijkse verhogingen, respectievelijk extreem hoge toeristenbelasting zijn een probleem voor toeristen en ondernemers. Toeristen zijn een steeds groter gedeelte van hun vakantiegeld kwijt aan belastingen, terwijl zij daar vaak niets voor terug zien. Ondernemers hebben te maken met een ongelijk speelveld, waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat. Onderling, maar ook met het buitenland. En toeristen die in het buitenland vakantie vieren, stimuleren de Nederlandse lokale economie niet. Juist in deze tijden van crisis kan de Nederlandse economie elke euro goed gebruiken. Bijkomende irritatie is dat ondernemers en toeristen veelal geen invloed hebben op de besteding.

Een overzicht van de verschillen tussen Nederlandse gemeenten biedt een ratjetoe aan inkomsten die varieert van € 0 tot € 6 per overnachting per persoon. In meer dan 80% van de gemeenten worden toeristen (fors) aangeslagen zonder dat hier een herkenbare prestatie tegenover staat.

Ongebreidelde stijgingen en het vasthouden aan zeer hoge tarieven door gemeenten jaagt de toerist op termijn de grens over. De Rijksoverheid moet daarom ingrijpen. Er moet een rem komen op de stijgingen, hoge tarieven dienen te worden bijgesteld en ondernemers uit de gastvrijheidssector moeten een rol krijgen bij de besteding van de opbrengsten van deze doelbelasting.

Het persbericht van Gastvrij Nederland
De lijst met verhogingen Toeristenbelasting 2011-2012
Een overzicht van gemeentes die voornemen de toeristenbelasting in 2012 te verhogen

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers